ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แนะนำโรงเรียน
dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2554
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
dot
WebSite น่าสนใจ
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2556
dot
bulletเดือนมิถุนายน 2555
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับอนุบาล
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2556

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
More...

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
มีนางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการร่วมร้องเพลง
สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงสรรเสริญพระบารมี และนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดอบรมบุคลากรครูระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-18 ,28-29
ตุลาคม พ.ศ.2556  โดยนางมนสิชา   ผ่องโอสถ   รองผู้อำนวยการ
ได้ให้ความรู้ ในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์
แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีกลางน้ำและสวนสาธารณะเพชรบุระ
ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในขื่อชุดการแสดงว่า
"รวมดวงใจไทยสี่ภาคสู่อาเซียน" โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควบคุมการแสดงโดย คุณครูศรัณย์ เหล่านภาพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556
More...

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน โรงเรียนวัชรชัย
ร่วมขบวนในตอนที่ 3 มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่น
ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ทั้งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และพระพิรุณโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ
ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
More...

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 30-31
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีฟ้า สีเหลือง  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น
ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ
และกีฬาพื้นบ้าน 
More...

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3-6 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนจำนำพรรษา หล่อเทียน เวียนเทียนฟังธรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่อง ในโอกาสวันอาสาฬห
บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน
More...

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพื่อเป็นการรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก) ณ สวนเพชบุระ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
More...

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
เปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่และ
การเต้นประกอบเพลงการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2556  โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน นายเสกสรร นิยมเพ็ง ประธานกรรมการโรงเรียน
กล่าวถึงความเป็นมาและภาพรวมของโรงเรียน นางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ
ผลงาน และโครงการต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
รวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิ์ภาพ ตลอดไป
More...

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ เวทีคนเก่งถนนคนเดิน คณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดแรก "การแสดงบาลาซู บาซู อสูรน้อย
ในตะเกียงแก้ว" เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง "เจนนี่" ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัย
ของน้องอนุบาลที่มีความน่ารักสดใส ชุดที่ 2 "การแสดงระบำเงือก"
เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอนกุมภณฑ์
ถวายม้าและชุดที่ 3 จินตลีลาประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
เป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวง
ดวงจันทร์
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีและนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู ปวารณาตนว่าเราเป็นศิษย์ พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน มีการ
มอบรางวัลในการประกวด การทำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ประเภท
ความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320