ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2559

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง ให้นักเรียนออกมานำเสนอ ต่อหน้าเพื่อนๆ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้

More...

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัชรชัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM พร้อมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 มีการจัดแบ่งกลุ่มระดมความคิด ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและนำเสนอให้เพื่อนร่วมงาน ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

More...

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาอีก 2 ชุด

More...

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ต่อจากนั้นเข้าร่วมงานวันครูซึ่งนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในงานวันครู ปี 2559 ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงานมีการทำพิธีทางสงฆ์และน้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคบ่ายรถพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน)

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัชรชัย(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย และการแข่งขันเกมส์ต่างๆ เช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมายและได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2559เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง ในสไตล์หนุ่ม cowboy & สาว cowgirlโดยมีท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย นายเสกสรร  นิยมเพ็ง เป็นผู้กล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรม รายงานตัว พิธีเปิด พิธีราชสดุดี ปฐมนิเทศร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รวมกอง เดินทางไกล ทดสอบตามฐานต่างๆ มีการผูกเงื่อนเชือกเป็นต้น และปิดประชุมกอง ณ โรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และ  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสีประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่นฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอลเทเบิลเทนนิส วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งม้าก้านกล้วยวิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

More...

โรงเรียนวัชรชัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ 13 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในรายการแข่งขันที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2558  ได้แก่...   นายปองภพ ปิยะโกศล ม.2/2 นายคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 นางสาวมีน โพธิ์ศรีแก้ว ม.4/1 นางสาวนิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 นางสาวศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นางสาวพูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 นางสาวเบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1 นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2 ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

More...

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 มีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี

More...

 ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.58 เพื่อไปแข่งรอบประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 7เหรียญทอง 1เหรียญเงินเหรียญทอง ได้แก่  ด.ช.ปองภพ ปิยโกศล ม.2/2  ด.ชคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 น.ส.นิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 น.ส.พูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 น.ส.เบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 น.ส.ศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1  เหรียญเงิน นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2       ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

 

More...

 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระครูสีลคุณธราจาร (เจ้าอาวาสวัดไทรงามรัตนาวาส) มาเทศนาจากนั้นครูสรุปโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีควรมีข้อปรับปรุงอะไรบ้าง และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดงานครั้งต่อไป และการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติการมีจิตสำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

More...

 โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้ทำการแสดงเวทีกลางน้ำโดยมีชุดการแสดง ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัชรชัยเป็นผู้ควบคุมการแสดงซึ่งการแสดงในงานครั้งนี้ได้ทำการแสดงสองสถานที่คือเวทีกลางน้ำ ที่พระใหญ่และบริเวณหน้าลานเวที ซึ่งประชาชนที่ไปเที่ยวงานให้ความสนใจในการแสดงจำนวนมาก

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320