ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์ 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2561

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชื่อว่า "ม่วง-น้ำเงินเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย...ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัย โดยแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีม่วงและสีน้ำเงิน จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี ประกวดกองเชียร์แต่ละสี ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล  วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ วิ่งผลัดกระโดดเชือก  วิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีทักษะการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น การแสดงชุด "จินตลีลารักพ่อไม่มีพอเพียง" เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด70ปีที่ทรงครองราช บนเวทีกลางน้ำ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560แสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนวัชรชัย อำนวยการแสดงโดย ผอ.สุนานันท์ นิยมเพ็ง

More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆ ปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง 2 จุดที่แสดงคื่อ หน้าวัดมหาธาตุกับหน้าตลาดสองชั้น โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "นารีศรีป่าสักแห่งเพชบุระ"

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ โดย... นางสุนานนันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโดยให้คณะครูนำเสนอตามหัวข้อต่างๆ นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บรรยายในหัวข้อ สังคหวัตถุ 4, 9 คำสอนของพ่อฯ ,หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทฯ นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนโดยกิจกรรม  สะเต็มศึกษา (นายกันตวิชญ์  กองแคน,  นายกลชัย  โทนแก้ว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ได้มีการทดลองทำเครื่องดื่มเกร็ดหิมะ หรือสเลอปี้ (Slurpee) หรือ เครื่องดื่มเย็นๆเป็นวุ้น ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องปั่น เพียงแค่รู้จักวิธีทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก (นางสาวจินตนา  บุญยอด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย) นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ (นายอัครชัย  โพธิเลิศ  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) และนำเสนอเทคนิคการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (นาฏศิลป์) โดยนางสาวสิราณี  วิชิตนาค, นางพิมสิริ  ต่างงาม  และนายศรัณย์  เหล่านภาพร

More...

คณะครูได้พานักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาร่วมทำกิจกรรมได้แก่ ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเที่ยนจำนำพรรษา ฟังธรรม ทำบุญ ทำทาน เวียนเทียน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน ณ วัดภูเขาดิน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

More...

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประกายทองและห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ก.ค.60

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน

 
More...

นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมีการแสดงบนเวที่ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด การแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องสิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลง มีการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือการประกวดแต่งกลอนและการละเล้นตามฐานต่างๆ  ได้แก่ ปิดตาดีปีบ มอญซ่อนผ้า เดินกะลา ตีวงล้อ และงูกินหาง

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2560 ได้การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนระดับมัธยมอีก 1ชุดโดยจัดประชุมผู้ปกครอง เป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยม จัดประชุมช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียน โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย ได้ให้การต้อนรับผู้ครองและร่วมพูดคุยกับผู้ครองอย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้นตลอดไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

More...

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 6 พรรค ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... "พรรคการเรียน" หมายเลข 5 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปีเพื่อหาตัวแทนของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วม 7 พรรคด้วยกัน ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... เด็กหญิงนลินนิภา ศรีเลย ตัวแทนจากพรรค ชื่อว่า "เด็กดี มีคุณธรรม" จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานนักเรียนต่อไปซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนเครื่องลงคะแนนจาก คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรณ์ ทางโรงเรียนวัชรชัยขอบพระคุณ ทางทีมงานและคณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 60

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลงให้นักเรียนออกมานำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆเพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2560 นี้

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เทพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320