ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แนะนำโรงเรียน
dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
dot
WebSite น่าสนใจ
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2557
dot
bulletเดือนมิถุนายน 2555
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับอนุบาล
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2556

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม คลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข
ที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานของจังหวัดร่วมกัน
จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งมี
หน่วยงานรัฐและเอกชน โรงเรียน องค์กรต่างได้เข้าร่วมกิจกรรม
กันอย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ตระหนักถึงความสะอาด
ของคลองน้ำในชุมชนเมืองในปัจจุบัน
More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก
More...

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เวียนเทียน ฟังธรรม
ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
More...

โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้สนาม
กีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและมีกลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนี้และเดินสวน
สนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
More...

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
จัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2.-30 มิถุนาย 2557
ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพูนพิศมัย  อ่างคำ
รางวัลเหรียญทอง   รุ่นน้ำหนังไม่เกิน   57 kg
2.นางสาวเบญญาภา  อ่ำศรี
รางวัลเหรียญทอง  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน    78 kg
3.นางสาวศิราวรรณ  จำปาศักดิ์
More...


โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมทีม
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ที่จังหวัดแพร่เมื่อ 20-30 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันทีมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ครองแชมป์
ที่ 1เหรียญทอง ประเภท ฟุตซอลทีมผู้เล่นชาย
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
More...

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 เข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท่านผุ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความผิดต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นวัยเรียนแนะแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และแนวคิดต่างๆให้แก่นักเรียน
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประจำปีการศึกษา 2557
นางนายมานพ ลิ้มสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม
การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกาย
โดยทำขึ้นจากของเหลือใช้ ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดคัดลายมือ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
และการขายสินค้า อาหาร ต่างๆของนักเรียน
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศรัญญาพร เทียนทอง ป.6/1
จากพรรค เรารักวัชรชัย  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นาย          ม.5/1
จากพรรคชัดชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
More...

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320