ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2563

 ทดสอบความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมทดสอบความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4
 
 

งานวิชาการโรงเรียนวัชรชัย 2562

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรม "งานวิชาการ" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการแสดงผลงาน ความความสามารถของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เปิดบูธกิจกรรมให้นักเรียนที่แสดงผลงานในหมวดการเรียนรู้จากรายวิชาที่ได้เรียนมา พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และการแสดงความสามารถของนักเรียน 


ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนวัชรชัย 2562

  โรงเรียนวัชรชัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนวัชรชัยฝั่งมัธยม โดยมีการจัดให้มอบรางวัลนักเรียนดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ที่ได้จบการศึกษาของโรงเรียน 

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เทพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320