ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2558

กิจกรรมโรงเรียน

 ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.58 เพื่อไปแข่งรอบประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 7เหรียญทอง 1เหรียญเงินเหรียญทอง ได้แก่  ด.ช.ปองภพ ปิยโกศล ม.2/2  ด.ชคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 น.ส.นิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 น.ส.พูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 น.ส.เบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 น.ส.ศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1  เหรียญเงิน นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2       ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

 

More...

 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระครูสีลคุณธราจาร (เจ้าอาวาสวัดไทรงามรัตนาวาส) มาเทศนาจากนั้นครูสรุปโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีควรมีข้อปรับปรุงอะไรบ้าง และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดงานครั้งต่อไป และการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติการมีจิตสำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

More...

 โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้ทำการแสดงเวทีกลางน้ำโดยมีชุดการแสดง ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัชรชัยเป็นผู้ควบคุมการแสดงซึ่งการแสดงในงานครั้งนี้ได้ทำการแสดงสองสถานที่คือเวทีกลางน้ำ ที่พระใหญ่และบริเวณหน้าลานเวที ซึ่งประชาชนที่ไปเที่ยวงานให้ความสนใจในการแสดงจำนวนมาก

More...

 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ  วัดเพชรวราราม

More...

 นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558 ในวันที่ ที่ 11 ตุลาคม 2558 ซึ่งปีนี้มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับบวนการแห่จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจสองข้างทาง

 
More...

 
เหรียญทองประเภททีมชาย หญิง รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี 
ด.ช.เขษมศักดิ์ ลีละโรจน์
ด.ญ.พรทิพย์ แจ่มนาค
เหรียญเงิน ประเภททีมชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี 
น.ส.นิธิมา สังฆคุณ 
นายพงศกร เหมืองหม้อ
ฝึกสอนโดย... ครูภัสสร ทองเหม
 
More...

More...

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับพระสงฆ์จากวัดไทรงามรัตนาวาสมีพระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท) เจ้าอาวาส มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนก่อนเปิดงานได้มีการนั่งสมาธิของนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งมีการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันแม่อีกด้วย

 

More...

 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย)ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ี 5 - 15 ส.ค.2558 โดยมี นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชน รวมทั้งหมด 64 ทีม เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2558  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

More...

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัด
สภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก        โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ให้เสรีภาพแก่เด็ก กระตุ้น
ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

More...

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 58

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อหาตัวแทน

ของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัย

และความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดทุ่งสะเดียง
เพื่อให้พุทธบุตรมีความ-กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่   ครูบาอาจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุขและสามารถ
นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง “เก่ง ดี  และมีความสุข

More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก

More...

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320