ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์ 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนประจำปี 2560

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2560 ได้การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนระดับมัธยมอีก 1ชุดโดยจัดประชุมผู้ปกครอง เป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยม จัดประชุมช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียน โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย ได้ให้การต้อนรับผู้ครองและร่วมพูดคุยกับผู้ครองอย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้นตลอดไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

More...

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 6 พรรค ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... "พรรคการเรียน" หมายเลข 5 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปีเพื่อหาตัวแทนของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วม 7 พรรคด้วยกัน ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... เด็กหญิงนลินนิภา ศรีเลย ตัวแทนจากพรรค ชื่อว่า "เด็กดี มีคุณธรรม" จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานนักเรียนต่อไปซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนเครื่องลงคะแนนจาก คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรณ์ ทางโรงเรียนวัชรชัยขอบพระคุณ ทางทีมงานและคณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 60

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลงให้นักเรียนออกมานำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆเพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2560 นี้

More...

โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนวัชรชัย(อนุบาล - ประถมศึกษา) เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560

More...

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาววิภวานี คำสวัสดิ์ ผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด 20 อันดับ ของ (โควต้า) มหาวิทยลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ต้นกล้าวัชรชัย รวม 8 คน มอบทุนศึกษาต่อแก่นายกวี พาพุทธา และมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ชุดณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560

More...

จัดกิจกรรม รายงานตัว มีการคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรญพระบารมี ของคณะครู มีพิธีเปิด พิธีราชสดุดี ร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน รวมกอง ทดสอบตามฐานต่างๆ มี 5ฐาน ฐานที่ 1 ท่องกฏและคำปฏิญาณตนของลูกเลือ  ฐานที่ 2 สัมผัสดมกลิ่น ฐานที่ 3 เล่นเกม ฐานที่ 4 การผูกเงื่อนเชือก ฐานที่ 5 สเก็ตภาพ และปิดประชุมกอง ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี ในตอนเช้าได้มีคณะคุณหมอจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดกิจกรรม "ทำบุญวันแม่ แด่ผู้พิการ" มาขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อ "กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร.พ.เพชรบูรณ์" ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการแสดงประกอบเพลง "รักแม่เท่าฟ้า" ของนักเรียนชั้น ป.1,ป.2 มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

More...

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีตัวแทน นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาทำบุญที่วัดภูเขาดินเข้าร่วมทำกิจกรรมได้แก่ เวียนเทียน ฟังธรรมทำบุญทำทานในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน

More...

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่อง สิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง ให้นักเรียนออกมานำเสนอ ต่อหน้าเพื่อนๆ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

More...

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้

More...

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัชรชัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM พร้อมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 มีการจัดแบ่งกลุ่มระดมความคิด ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและนำเสนอให้เพื่อนร่วมงาน ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320