ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่โรงเรียนวัชรชัย

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมจับของขวัญและกินเลี้ยงประจำปีเนื่องในวันปีใหม่ ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนและครอบครัวมีความสุขในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 

 
กิจกรรมโรงเรียน

ทดสอบความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
งานวิชาการโรงเรียนวัชรชัย 2562
ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนวัชรชัย 2562
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตร งานบัณฑิตน้อย 2562
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวายแด่พระเทพรัตนกวี
ทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2561
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ2561
มอบรางวัลทีมฟุตซอล งานงิ้วหนองใผ่ และ สพฐ.เกม 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
กีฬาสีโรงเรียนวัชรชัย 2561
กิจกรรมวันลอยกระทง 2561
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต
โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วยหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู 2561
กิจกรรมอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2561 article
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561
กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย (Open House childhood)
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก 2661
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 article
ประเมินการเรียนจินตคณิต article
ชมโครงการ "นาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย" article
การตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา article
ประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 12 (NAKORNBAN ANTI DRUG MUSIC CONTEST 12
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประปีการศึกษา 2561
กีฬาสีภายใน "ม่วง-น้ำเงินเกมส์ " ประจำปี 2560
การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2560
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2560
นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับตัวสู่รั้ว ม่วง-น้ำเงิน ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์
พิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินประจำปี 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูประจำปี 2559
จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2559 article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2559
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์" ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมทางวิชาการงานประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2558
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
ผลการแข่งขันกีฬายูโด ระยองคัพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย) ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4
การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับประถมวัย
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2558
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนครบาลต้านภัยยาเสพติดคัพครั้งที่ 3
กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2557
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ถ้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้(ซูโม่)
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2556
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
การอบรม โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์ " ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน หล่อเทียนเข้าพรรษา วัดเพชรวราราม ประจำปี 2556
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม
โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแสดงเวทีคนเก่งถนนคนเดิน
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
นิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
ทัศนศึกษาสวนน้ำจังหวัดชลบุรี ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานเมืองราด ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเครือข่ายการการพัฒนาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนวัชรชัย
นักเรียนอนุบาลระดับชั้น 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าระดับอุดมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2555 ณ ไร่บรรจงนุช
กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2555
กิจกรรมกีฬาสี วัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2555
ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนวัชรัช ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม และที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
อบรมการผลิตสื่อการสอน CAI ของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลฟุตซอลเจเพลสหล่มสักวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555
จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555
ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเพชรวราราม
กิจกรรมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัชรชัย
รณรงค์ทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Bigcleaning Day)
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555
ให้ความรู้เรื่องกฏหมายจราจรการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การตอบปัญหากฏหมาย
ประกาศเกียรติคุณรับโล่ต้นแบบครูผู้สร้างคนประจำปี 2555
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555
โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอลนครบาลต้านยาเสพติด ประจำปี2555
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2555
ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนตึก4 เพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์และฝึกซ้อมกีฬายูโดของโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนและจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินให้กับนักเรียนใหม่ประจำปี 2555
การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2554
บรรยายกฏหมายอาญาโดยท่านผุ้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัชรชัย
ทัศนศึกษางานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมการแสดงงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555
เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติครู
ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2555
จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2555
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่างานปิดทองประจำปี วัดช้างเผือก จังหวัดเพชรบูรณ์
นักกีฬายูโดเหรียญทองซีเกมส์เข้าพบประธานชมรมกีฬายูโดจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ตาดหมอกรีสอร์ทแอนด์แคมป์
เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( The 16 th English Proficiency Test and QA 2011 )
จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กีฬาสีภายในวัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2554
ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดภูเขาดิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประชุมสัมมนา วช. สัมพันธ์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
เข้าร่วมการแสดงเวทีกลางน้ำในพิธีเปิดงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
พิธีเปิดงานกีฬาฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
เข้าร่วมงานกีฬาครูเอกชนประจำปี 2554
จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฝึกซ้อมการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2554
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยูโด International Cadet judo Championship singapore 2011 ณ ประเทศ สิงคโปร์
ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ได้รับการประเมิณคุณภาพสถานศึกษาครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการ สมศ
อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระวิชา
ชนะเลิศที่ 3 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติภาคที่ 5 ครั้งที่ 40 " ชากังราวเกมส์ "
กราบไหว้สักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2554
นักเรียนดีมีคุณธรรม สื่อสัตย์ สุจริต
ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท ยูโด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2554
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
พิธีเปิดฟุตซอลวัชรชัยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
เข้าร่วมโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินประจำปี 2554
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมการสอนพิเศษภาคฤดูร้อนประจำปี 2554
ทัศนศึกษาซัมเมอร์ประจำปี 2554
อบรมคุณธรรมจริยธรมคณะครูประจำปี 2554
ชนะเลิศเหรียญทองถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
คณะครูโรงเรียนวัชรชัยทัศนศึกษา จังหวัด ระยอง
ชนะเลิศเหรียญทองแดงกีฬายูโดเยาวชนแห่งชาติ"อุตรดิตถ์เกมส์" ครั้งที่ 27
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปี 2553
เตรียมพร้อมนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554
เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2554
บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและพัฒนาวัดภูเขาดิน
งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
อบรมเยาวชนพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาครั้งที่6ณ ต้นซุงรีสอร์ทจังหวัดนครนายก
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรม E-Book งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" อิมแพค เมืองทองธานี article
แสดงพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554
ประกวดกิจกรรมการแสดงเชิงสร้างสรรค์ To be number one จังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2553
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพหัวข้อ ไร่ในฝัน จากกองทุนปู่จูล-ย่าสาย
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ไร่บรรจงนุช ประจำปี 2553
ชนะเลิศการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (โปรแกรม E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 60 ประจำปี 2553 article
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมประจำปี 2553
กีฬาสีวัชรชัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2553 article
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2553
คณะครูทุกฝ่ายสัมนาทางวิชาการเพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
เหรียญทองการแข่งขันยูโด ยุวชน-เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10
การแสดงเวทีกลางน้ำในพิธีเปิดงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
แสดงดนตรีไทยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา ณ สวนเพชรบุระ
ร่วมแสดงดนตรีไทยโครงการจิตอาสาของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
พิธีเปิดงานการแข่งขันฟุตซอลนครบาลอุ้มพระดำน้ำ ปี 2553
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาการทำนา article
ทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13- 14 สิงหาคม 2553
มอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 article
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา article
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประธานชมรมฟุตซอลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬาฟุตซอลก่อนไปแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ประจำปี 2553 article
ชนะเลิศการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ๗ พิธีหล่อเทียนพรรษาถวาย 9 วัด ประจำปี 2553 article
พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย 9 วัด ประจำปี 2553 article
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2553 article
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 article
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2553 article
พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลวัชรชัยต้านภัยยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 article
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลวัชรชัยต้านภัยยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 article
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 article
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2553 article
ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" article
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 article
รางวัลอันดับที่ 4 การเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 article
รางวัลอันดับที่ 9 โปรแกรม Presentation งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 article
จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2553 ครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ article
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 article
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2552 article
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2552 article
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 article
ชนะเลิศคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 59 จังหวัดนครสวรรค์ article
กีฬาสีวัชรชัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2552 article
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 article
กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2552 article
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 article
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2552 article
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2552 article
ผู้บริหารและคณะครูไปทัศนศึกษา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2552 article
แชมป์กอล์ฟประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2552 article
วงดนตรีไทยโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2552 article
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ" ประจำปี 2552 article
ชุดการแสดงบนเวทีกลางน้ำงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2552 article
ชุดการแสดงขบวนแห่ทางบกงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2552 article
พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2552 article
พิธีเปิดโครงการให้วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2552 article
การประกวดวงดนตรีไทยตามโครงการลานวัฒนธรรมเยาวชนล้อมครอบครัวด้วยรั้วรัก article
อบรมงานบุคลากรครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 article
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ระดับอนุบาลศึกษา article
โครงการสัปดาห์แห่งการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท article
โครงการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 article
พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลวัชรชัยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 article
พิธีเปิดฟุตซอลวัชรชัยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 article
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่1/2552 article
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2552 article
การแข่งขันจรวดน้ำ จังหวัดพิษณุโลก article
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2552 article
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 article
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 article
พิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 และบัณฑิตน้อย ปี 2551 article
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2551 article
รองแชมป์ฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 นครสุโขทัยเกมส์ article
การอบรมการใช้งาน E-office ของโรงเรียนเอกชนสังกัด สพท.พช.เขต1 article
งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 article
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าระดับอุดมศึกษา
สอบ สสวท ของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัย
ชนะเลิศกีฬาฟุตซอล Kfc จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดระดับอุดมศึกษา ปี 2552 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320