ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา ประจำปี 2555

ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ที่
ภาคเรียนที่ 1/2555
บาท
ที่
ภาคเรียนที่ 2/2555
บาท
1
เหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน
7,500
1
เหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน
7,500
           
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ที่
ภาคเรียนที่ 1/2555
บาท
ที่
ภาคเรียนที่ 2/2555
บาท
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
1,937
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
1,937
2
ค่าอาหาร
2,400
2
ค่าอาหาร
2,400
3
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
3
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
4
ค่าเครื่องเขียน/แบบเรียน
1,000
4
ค่าเครื่องเขียน/แบบเรียน
1,000
5
ค่ากิจกรรม
300
5
ค่ากิจกรรม
300
6
ค่าของใช้แรกเข้า
300
6
ค่าของใช้แรกเข้า
-
7
ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
100
7
ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
100
 
รวมทั้งหมด
6,237
 
รวมทั้งหมด
5,937
           
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ที่
ภาคเรียนที่ 1/2555
บาท
ที่
ภาคเรียนที่ 2/2555
บาท
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,702
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,702
2
ค่าอาหาร
(กลางวัน / อาหาร เช้า,บ่าย)
2,700
2
ค่าอาหาร
(กลางวัน / อาหาร เช้า,บ่าย)
2,700
3
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
3
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
4
ค่ากิจกรรม
500
4
ค่ากิจกรรม
500
5
ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี
200
5
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
6
ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
350
6
ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
350
7
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
     
 
รวมทั้งหมด
6,952
 
รวมทั้งหมด
6,752
           
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่
ภาคเรียนที่ 1/2555
บาท
ที่
ภาคเรียนที่ 2/2555
บาท
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,317
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,317
2
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
2
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
3
ค่ากิจกรรม , ชมรม
650
3
ค่ากิจกรรม , ชมรม
650
4
ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี
200
4
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
5
ค่าบำรุงห้องประกอบ
(วิทย์ , ห้องภาษา , โสด , ดนตรี , สมุด)
1,500
5
ค่าบำรุงห้องประกอบ
(วิทย์ , ห้องภาษา , โสด , ดนตรี , สมุด)
1,500
6
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
     
 
รวมทั้งหมด
5,167
 
รวมทั้งหมด
4,967
           
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่
ภาคเรียนที่ 1/2555
บาท
ที่
ภาคเรียนที่ 2/2555
บาท
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,302
1
ค่าธรรมเนียมการเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1,302
2
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
2
ค่าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1,300
3
ค่ากิจกรรม , ชมรม
1,000
3
ค่ากิจกรรม , ชมรม
1,000
4
ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี
200
4
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
5
ค่าเรียนพิเศษ คาบ 7
1,000
5
ค่าเรียนพิเศษ คาบ 7
1,000
6
ค่าบำรุงห้องประกอบ
(วิทย์ , ห้องภาษา , โสด , ดนตรี , สมุด)
1,500
6
ค่าบำรุงห้องประกอบ
(วิทย์ , ห้องภาษา , โสด , ดนตรี , สมุด)
1,500
7
ค่าเรียนเสริมทักษะ
200
     
 
รวมทั้งหมด
6,502
 
รวมทั้งหมด
6,302
           


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320