ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2558
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2558
dot
bulletเดือนกินยายน 2558
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


กิจกรรมโรงเรียน


กีฬาสีภายใน "ม่วง-น้ำเงินเกมส์ " ประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชื่อว่า "ม่วง-น้ำเงินเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย...ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัย โดยแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีม่วงและสีน้ำเงิน จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี ประกวดกองเชียร์แต่ละสี ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล  วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ วิ่งผลัดกระโดดเชือก  วิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีทักษะการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น การแสดงชุด "จินตลีลารักพ่อไม่มีพอเพียง" เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด70ปีที่ทรงครองราช บนเวทีกลางน้ำ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560แสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนวัชรชัย อำนวยการแสดงโดย ผอ.สุนานันท์ นิยมเพ็ง

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆ ปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง 2 จุดที่แสดงคื่อ หน้าวัดมหาธาตุกับหน้าตลาดสองชั้น โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "นารีศรีป่าสักแห่งเพชบุระ"

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ โดย... นางสุนานนันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโดยให้คณะครูนำเสนอตามหัวข้อต่างๆ นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บรรยายในหัวข้อ สังคหวัตถุ 4, 9 คำสอนของพ่อฯ ,หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทฯ นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนโดยกิจกรรม  สะเต็มศึกษา (นายกันตวิชญ์  กองแคน,  นายกลชัย  โทนแก้ว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ได้มีการทดลองทำเครื่องดื่มเกร็ดหิมะ หรือสเลอปี้ (Slurpee) หรือ เครื่องดื่มเย็นๆเป็นวุ้น ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องปั่น เพียงแค่รู้จักวิธีทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก (นางสาวจินตนา  บุญยอด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย) นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ (นายอัครชัย  โพธิเลิศ  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) และนำเสนอเทคนิคการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (นาฏศิลป์) โดยนางสาวสิราณี  วิชิตนาค, นางพิมสิริ  ต่างงาม  และนายศรัณย์  เหล่านภาพร

ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2560

คณะครูได้พานักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาร่วมทำกิจกรรมได้แก่ ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเที่ยนจำนำพรรษา ฟังธรรม ทำบุญ ทำทาน เวียนเทียน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน ณ วัดภูเขาดิน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประกายทองและห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ก.ค.60

เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน

 
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560

นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมีการแสดงบนเวที่ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด การแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องสิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลง มีการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือการประกวดแต่งกลอนและการละเล้นตามฐานต่างๆ  ได้แก่ ปิดตาดีปีบ มอญซ่อนผ้า เดินกะลา ตีวงล้อ และงูกินหาง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2560 ได้การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนระดับมัธยมอีก 1ชุดโดยจัดประชุมผู้ปกครอง เป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยม จัดประชุมช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียน โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย ได้ให้การต้อนรับผู้ครองและร่วมพูดคุยกับผู้ครองอย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้นตลอดไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 6 พรรค ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... "พรรคการเรียน" หมายเลข 5 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปีเพื่อหาตัวแทนของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วม 7 พรรคด้วยกัน ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... เด็กหญิงนลินนิภา ศรีเลย ตัวแทนจากพรรค ชื่อว่า "เด็กดี มีคุณธรรม" จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานนักเรียนต่อไปซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนเครื่องลงคะแนนจาก คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรณ์ ทางโรงเรียนวัชรชัยขอบพระคุณ ทางทีมงานและคณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 60

ปรับตัวสู่รั้ว ม่วง-น้ำเงิน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลงให้นักเรียนออกมานำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆเพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2560 นี้

โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนวัชรชัย(อนุบาล - ประถมศึกษา) เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560

พิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาววิภวานี คำสวัสดิ์ ผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด 20 อันดับ ของ (โควต้า) มหาวิทยลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ต้นกล้าวัชรชัย รวม 8 คน มอบทุนศึกษาต่อแก่นายกวี พาพุทธา และมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ชุดณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559

จัดกิจกรรม รายงานตัว มีการคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรญพระบารมี ของคณะครู มีพิธีเปิด พิธีราชสดุดี ร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน รวมกอง ทดสอบตามฐานต่างๆ มี 5ฐาน ฐานที่ 1 ท่องกฏและคำปฏิญาณตนของลูกเลือ  ฐานที่ 2 สัมผัสดมกลิ่น ฐานที่ 3 เล่นเกม ฐานที่ 4 การผูกเงื่อนเชือก ฐานที่ 5 สเก็ตภาพ และปิดประชุมกอง ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี ในตอนเช้าได้มีคณะคุณหมอจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดกิจกรรม "ทำบุญวันแม่ แด่ผู้พิการ" มาขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อ "กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร.พ.เพชรบูรณ์" ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการแสดงประกอบเพลง "รักแม่เท่าฟ้า" ของนักเรียนชั้น ป.1,ป.2 มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีตัวแทน นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาทำบุญที่วัดภูเขาดินเข้าร่วมทำกิจกรรมได้แก่ เวียนเทียน ฟังธรรมทำบุญทำทานในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่อง สิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง ให้นักเรียนออกมานำเสนอ ต่อหน้าเพื่อนๆ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูประจำปี 2559

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัชรชัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM พร้อมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 มีการจัดแบ่งกลุ่มระดมความคิด ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและนำเสนอให้เพื่อนร่วมงาน ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2559article

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาอีก 2 ชุด

ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ต่อจากนั้นเข้าร่วมงานวันครูซึ่งนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในงานวันครู ปี 2559 ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงานมีการทำพิธีทางสงฆ์และน้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคบ่ายรถพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน)

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัชรชัย(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย และการแข่งขันเกมส์ต่างๆ เช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมายและได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2559เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง ในสไตล์หนุ่ม cowboy & สาว cowgirlโดยมีท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย นายเสกสรร  นิยมเพ็ง เป็นผู้กล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรม รายงานตัว พิธีเปิด พิธีราชสดุดี ปฐมนิเทศร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รวมกอง เดินทางไกล ทดสอบตามฐานต่างๆ มีการผูกเงื่อนเชือกเป็นต้น และปิดประชุมกอง ณ โรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558

กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์" ประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และ  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสีประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่นฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอลเทเบิลเทนนิส วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งม้าก้านกล้วยวิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6

โรงเรียนวัชรชัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ 13 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในรายการแข่งขันที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2558  ได้แก่...   นายปองภพ ปิยะโกศล ม.2/2 นายคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 นางสาวมีน โพธิ์ศรีแก้ว ม.4/1 นางสาวนิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 นางสาวศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นางสาวพูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 นางสาวเบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1 นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2 ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 มีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี

ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.58 เพื่อไปแข่งรอบประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 7เหรียญทอง 1เหรียญเงินเหรียญทอง ได้แก่  ด.ช.ปองภพ ปิยโกศล ม.2/2  ด.ชคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 น.ส.นิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 น.ส.พูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 น.ส.เบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 น.ส.ศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1  เหรียญเงิน นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2       ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

 

ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระครูสีลคุณธราจาร (เจ้าอาวาสวัดไทรงามรัตนาวาส) มาเทศนาจากนั้นครูสรุปโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีควรมีข้อปรับปรุงอะไรบ้าง และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดงานครั้งต่อไป และการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติการมีจิตสำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้ทำการแสดงเวทีกลางน้ำโดยมีชุดการแสดง ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัชรชัยเป็นผู้ควบคุมการแสดงซึ่งการแสดงในงานครั้งนี้ได้ทำการแสดงสองสถานที่คือเวทีกลางน้ำ ที่พระใหญ่และบริเวณหน้าลานเวที ซึ่งประชาชนที่ไปเที่ยวงานให้ความสนใจในการแสดงจำนวนมาก

กิจกรรมทางวิชาการงานประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2558

 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ  วัดเพชรวราราม

โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ

 นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558 ในวันที่ ที่ 11 ตุลาคม 2558 ซึ่งปีนี้มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับบวนการแห่จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจสองข้างทาง

 
ผลการแข่งขันกีฬายูโด ระยองคัพ
 
เหรียญทองประเภททีมชาย หญิง รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี 
ด.ช.เขษมศักดิ์ ลีละโรจน์
ด.ญ.พรทิพย์ แจ่มนาค
เหรียญเงิน ประเภททีมชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี 
น.ส.นิธิมา สังฆคุณ 
นายพงศกร เหมืองหม้อ
ฝึกสอนโดย... ครูภัสสร ทองเหม
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับพระสงฆ์จากวัดไทรงามรัตนาวาสมีพระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท) เจ้าอาวาส มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนก่อนเปิดงานได้มีการนั่งสมาธิของนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งมีการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันแม่อีกด้วย

 

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย) ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4

 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย)ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ี 5 - 15 ส.ค.2558 โดยมี นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชน รวมทั้งหมด 64 ทีม เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2558  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับประถมวัย

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัด
สภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก        โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ให้เสรีภาพแก่เด็ก กระตุ้น
ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 58

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อหาตัวแทน

ของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัย

และความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดทุ่งสะเดียง
เพื่อให้พุทธบุตรมีความ-กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่   ครูบาอาจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุขและสามารถ
นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง “เก่ง ดี  และมีความสุข

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนครบาลต้านภัยยาเสพติดคัพครั้งที่ 3

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เวียนเทียน ฟังธรรม
ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้สนาม
กีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและมีกลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนี้และเดินสวน
สนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
จัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2.-30 มิถุนาย 2557
ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพูนพิศมัย  อ่างคำ
รางวัลเหรียญทอง   รุ่นน้ำหนังไม่เกิน   57 kg
2.นางสาวเบญญาภา  อ่ำศรี
รางวัลเหรียญทอง  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน    78 kg
3.นางสาวศิราวรรณ  จำปาศักดิ์
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมทีม
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ที่จังหวัดแพร่เมื่อ 20-30 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันทีมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ครองแชมป์
ที่ 1เหรียญทอง ประเภท ฟุตซอลทีมผู้เล่นชาย
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 เข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท่านผุ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความผิดต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นวัยเรียนแนะแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และแนวคิดต่างๆให้แก่นักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประจำปีการศึกษา 2557
นางนายมานพ ลิ้มสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม
การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกาย
โดยทำขึ้นจากของเหลือใช้ ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดคัดลายมือ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
และการขายสินค้า อาหาร ต่างๆของนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศรัญญาพร เทียนทอง ป.6/1
จากพรรค เรารักวัชรชัย  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นาย          ม.5/1
จากพรรคชัดชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ถ้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้(ซูโม่)

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
มีนางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการร่วมร้องเพลง
สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงสรรเสริญพระบารมี และนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
การอบรม โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดอบรมบุคลากรครูระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-18 ,28-29
ตุลาคม พ.ศ.2556  โดยนางมนสิชา   ผ่องโอสถ   รองผู้อำนวยการ
ได้ให้ความรู้ ในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์
แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีกลางน้ำและสวนสาธารณะเพชรบุระ
ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในขื่อชุดการแสดงว่า
"รวมดวงใจไทยสี่ภาคสู่อาเซียน" โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควบคุมการแสดงโดย คุณครูศรัณย์ เหล่านภาพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน โรงเรียนวัชรชัย
ร่วมขบวนในตอนที่ 3 มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่น
ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ทั้งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และพระพิรุณโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ
ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์ " ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 30-31
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีฟ้า สีเหลือง  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น
ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ
และกีฬาพื้นบ้าน 
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน หล่อเทียนเข้าพรรษา วัดเพชรวราราม ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3-6 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนจำนำพรรษา หล่อเทียน เวียนเทียนฟังธรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่อง ในโอกาสวันอาสาฬห
บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพื่อเป็นการรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก) ณ สวนเพชบุระ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
เปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่และ
การเต้นประกอบเพลงการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม
โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2556  โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน นายเสกสรร นิยมเพ็ง ประธานกรรมการโรงเรียน
กล่าวถึงความเป็นมาและภาพรวมของโรงเรียน นางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ
ผลงาน และโครงการต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
รวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิ์ภาพ ตลอดไป
โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแสดงเวทีคนเก่งถนนคนเดิน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ เวทีคนเก่งถนนคนเดิน คณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดแรก "การแสดงบาลาซู บาซู อสูรน้อย
ในตะเกียงแก้ว" เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง "เจนนี่" ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัย
ของน้องอนุบาลที่มีความน่ารักสดใส ชุดที่ 2 "การแสดงระบำเงือก"
เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอนกุมภณฑ์
ถวายม้าและชุดที่ 3 จินตลีลาประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
เป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวง
ดวงจันทร์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีและนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู ปวารณาตนว่าเราเป็นศิษย์ พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน มีการ
มอบรางวัลในการประกวด การทำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ประเภท
ความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2556 นี้
นิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธาน
จัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีการนำเสนอ
และแนะแนว การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาและ
นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันมีการร้องเพลง เล่นเกมส์
มาสอดแทรกอย่างสนุกสนานและท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี
ในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตสาธารณะ
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบไป
ทัศนศึกษาสวนน้ำจังหวัดชลบุรี ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยไปทัศนศึกษาสวนน้ำ จังหวัดชลบุรี
ชมการแสดงของโลมาพันธ์ปากขวดและพันธ์หัวบาตร มีโลมาสีชมพูฯ
ที่พัทยาดอลฟีนเวิลด์ แอนด์รีสอร์ท จากนั้นไปต่อยังตลาดน้ำ 4 ภาค
ได้ชมและซื้อสินค้าการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ของที่ระลึก ขนมโบราณ
อาหารสารพัดอย่าง ไปต่อที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้ ชมไม้
กลายเป็นหินอายุนับล้านปี และคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำทะเล

 

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 87 คน
ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
ที่มีชื่อเสียงของตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานเมืองราด ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 44 คน
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาด้านต่างๆ ของอนุสรณ์สถานเมืองราด
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอหล่มสัก

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน
พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน
เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18  (ภาคเหนือตอนล่าง)  ปีการศึกษา 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม)
นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการ
กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนยอดเยี่ยม ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีความสามารถตามปรัชญาของโรงเรียน
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอีก 2 ชุด
โรงเรียนเครือข่ายการการพัฒนาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙

โรงเรียนวัชรชัยยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทัศนคติ
พร้อมให้คำชี้แจง การดำเนินงานทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ
เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากโรงเรียนวัชรชัยเป็นโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

 คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี 2556 จาก พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ครูมานพ  ลิ้มสุข, ครูวาสนา  โคตรชมภู, ครูพิมสิริ  ต่างงาม, ครูทัศนีย์  แก้วยม, ครูกลชัย  โทนแก้ว, ครูศิริลักษณ์  หางาม, ครูนิรมล  ใจคำ, ครูขัตติยา  บุผาโต, ครูศิริพรรณ  แก้วสิทธิ์, และ ครูเชิดชัย  มั่นคงดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนวัชรชัย

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคเณศ  จันทร์นิยม
และ เด็กหญิงดาลล่าจีระภา  พาร์โด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษของทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ชิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนอนุบาลระดับชั้น 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่


เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คณะครูระดับชั้นอนุบาล
ได้พานักเรียนระดับชั้น 1- 3 จำนวน 176 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บริเวณองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กราบไหว้บูชาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง มีการทำบุญ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ม.6/1
สอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก
มีประวัติดังนี้ชื่อ- สกุล : นางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ชื่อเล่น : เมโลดี้
สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร วันเกิด : 17 ธันวาคม 2537 อายุ : 17 ปี
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
บิดาชื่อ : นายนิติพัฒน์ เกียรติสิริกมล
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งนายจิรายุทธ รัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในงานวันครูประจำปี ปี 2556 ในครั้งนี้
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู
ประจำปี 2556 ดังนี้
1.นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัลครูดีศรีวันครู ประจำปี 2556
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนวัชรชัย
(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันประกวดร้องเพลง
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  การแสดงของเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย
และการแข่งขันเกมส์ต่างๆเช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง
เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมาย
 และได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน
กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้แก่คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน และนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยได้กล่าวคำอวยพรแก่คณะครู
และบุคลากรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมการเล่นเกมส์
การแสดงของคณะครูระดับฝั่งประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
มีการจับฉลากของขวัญให้แก่บุคลากร  และมอบกระเช้าของขวัญ
จากคณะครูมอบให้แก่ผู้บริหาร
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2555 ณ ไร่บรรจงนุช

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 22 - 23  ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ไร่บรรจงนุช  ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
มีลูกเสือสามัญ ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3
และเนตรนารี ม.1 ม.2 และ ม.3  ยุวกาชาด ป.5 ป.6
รวมทั้งหมด 255 คน  และผู้กำกับจำนวน  37 คน
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้
ช่วงเช้าทำพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมผจญภัยตามฐานต่างๆรวมทั้งหมด 10 ฐาน
กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
มีนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียน
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
เพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี
สวดมนต์ และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
กิจกรรมกีฬาสี วัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 29-30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนางสุนานัน์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายใน โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง
สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 
ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
เป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีการ Present การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา
และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน
มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ มาสอดแทรก อย่างสนุกสนาน
และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดการเรียนการสอน
แก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตใต้สำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป 
โรงเรียนวัชรัช ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ

นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2555 ในวันที่ ที่ 13 ตุลาคม 2555
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วม
ในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม
ซึ่งมีคนให้ความสนใจคับคั่งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันจำนวนมาก
        

ศึกษาดูงานนอกสถานที่โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม และที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวัน 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านบริหาร วิชาการ ระบบดูแลนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ
ซึ้งโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีและรางวัลอื่นๆอีกมาก
ณ.จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีผู้บริหารโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ มีการต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนวัชรชัยได้มอบของที่ระลึกเป็นพระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
(พระพุทธมหาธรรมราชา)แสดงความขอบคุณให้กับโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

อบรมการผลิตสื่อการสอน CAI ของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยเป็นสถานที่อบรมการผลิตสื่อการสอน CAi
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมการผลิตสื่อการสอน Cai ขึ้นมา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนผลิตสื่อการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนและให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย.55
ที่ผ่านมา
ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย พร้อมกับคณะครู ไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้ภายในงาน
มีการจัดกิจกรรมเชิงให้ความรู้และปฏิบัติ เช่น จำลองโลกดวงดาว ทะเลทราย
การทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆนักเรียน
และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทุกๆปี
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลฟุตซอลเจเพลสหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Lomsak Junior Futsal Championship 2
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้านภัยยาเสพติดคัพ
ครั้งที่ 2 ผลการแข่งขัน ทีมฟุตซอลของโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล
ในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
11-12 สิงหาคม  2555  สนามกีฬาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี
ซึ่ง อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศลาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดขึ้น
มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมากมายหลายประเภทด้วยกัน
ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายกิจกรรมได้แก่
-รางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันจรวดน้ำประเภทยิงไกล
-รางวัลชนะเลิศอันอับ1การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อีกหลายกิจกรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยอย่างดีเยี่ยม
จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดี
กับท่าน สุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2555 เนื่องในวันสตรีแห่งชาติ
ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์
และได้รับเกียรติจากท่านพระครูปลัดพิพัฒน์  วัดโนนประชาสรรค์
สามแยกวังชมภู มาแหล่พระคุณพ่อแม่ให้แก่นักเรียนฟังให้สำนึก
ในพระคุณพ่อแม่ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจกันอย่างมาก
และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขับร้องเพลงประสานเสียง
เป็นภาษาจีน เกี่ยวกับแม่ และ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พูดสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแม่ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ
ของเหล่านักเรียนอย่างมากเช่นกัน
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320