ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียน 2564
dot
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
bulletประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับประถม ปีการศึกษา 2562
bulletผลการเรียนระดับมัธยมปีการศึกษา 2562
bulletทำเนียบบุคลากร
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
bulletรายงานผลการประเมินตนเอง


เพิ่มเพื่อน


กิจกรรมโรงเรียน

 กิจกรรมโรงเรียนทดสอบความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมทดสอบความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4
 
 
งานวิชาการโรงเรียนวัชรชัย 2562

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรม "งานวิชาการ" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการแสดงผลงาน ความความสามารถของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เปิดบูธกิจกรรมให้นักเรียนที่แสดงผลงานในหมวดการเรียนรู้จากรายวิชาที่ได้เรียนมา พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และการแสดงความสามารถของนักเรียน 

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนวัชรชัย 2562

  โรงเรียนวัชรชัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนวัชรชัยฝั่งมัธยม โดยมีการจัดให้มอบรางวัลนักเรียนดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ที่ได้จบการศึกษาของโรงเรียน 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัชรชัยฝั่งอนุบาล-ประถม โดยมีกิจกรรม การแสดงโชว์เพื่อความสนุกสนานของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน การประกาศรางวัลนักเรียนจิตอาสาที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การจับฉลากแจกรางวัลให้กับนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้โรงเรียนวัชรชัย หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนาน พร้อมเข้าใจถึงความสำคัญของตนเองมากขึ้น 


 
พิธีมอบประกาศนียบัตร งานบัณฑิตน้อย 2562

 โรงเรียนวัชรชัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร งานบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีการในครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น และเป็นการให้ประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จของนักเรียน

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวายแด่พระเทพรัตนกวี

 โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวายแด่หลวงปู่พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์

ทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

 โรงเรียนวัชรชัยได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นอาคารเรียนของระดับชั้นอนุบาล ห้องธุรการ ห้องผู้จัดการ และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงได้มีกำหนดวันทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ ที่นี้ ครับ

กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่โรงเรียนวัชรชัย

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมจับของขวัญและกินเลี้ยงประจำปีเนื่องในวันปีใหม่ ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนและครอบครัวมีความสุขในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 

กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2561

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสมาสต์ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญในเทศกาลคริสมาสต์ ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้แก่นักเรียน การแข่งขันประกวดตกแต่งห้องเรียนในธีมคริสมาสต์ และการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ2561

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์นั่งสมาธิ และมีการให้ความรู้ที่มาของวันสำคัญประจำชาติ

มอบรางวัลทีมฟุตซอล งานงิ้วหนองใผ่ และ สพฐ.เกม 2561

 โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน งานงิ้วหนองใผ่ และ การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกม 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

ชนะเลิศฟุตซอลงานงิ้วหนองใผ่ รุ่นอายุ 16 ,18 ปี
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกม รุ่นอายุ 15 ปี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองคลองศาลา ที่ได้จัดหาวัคซีนมาให้

กีฬาสีโรงเรียนวัชรชัย 2561

 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนวัชรชัยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสีวัชรชัยเกมส์ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี การรู้จักน้ำใจนักกีฬา และประสบการ์ณในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงได้สนับสนุมกิจกรรมกีฬาการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีต่อไป

กิจกรรมวันลอยกระทง 2561

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยทุระดับชั้นได้จัดทำกระทง เพื่อนำไปลอยกระทงกับครอบครัว และได้ไปบริจาคที่วัดโบสถ์ชนะมารเพื่อให้นำไปขาย นำรายได้เข้าวัด 

กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดให้มีการทำกิจกรรมเข้าฐานอบรมทักษะชีวิตในวันแรกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งเป็นการทบทวนทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน

โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วยหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู 2561

โรงเรียนวัชรชัยได้จัด "โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วยหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู" จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของครูและบุคลากร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนนักเรียนต่อไป

กิจกรรมอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2561article

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2561 ได้แก่พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ขบวนแห่ทางบก ขบวนแห่ทางน้ำ และการแสดงเวทีกลางน้ำ 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกๆปี เพื่อเป็นการสอบถามพบป่ะพูดคุยความเป็นอยู่ของนักเรียน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และทางโรงเรียนจะนำปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ปกครองที่ให้การต้อนรับมา ณ โอกาศนี้

กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย (Open House childhood)

 โรงเรียนวัชรชัยได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การจัดกิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย (Open House childhood)” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในความสามารถทางการเรียนต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมขึ้นมา ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยได้โชว์ทักษะทางจินตคณิตกับการคิดเลขให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในครั้งนี้

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 คณะครูได้นำนักเรียน เข้าชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในการเรียนการศึกษา และ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก 2661

 โรงเรียนวัชรชัยนำเรียนอนุบาลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก "อนุบาลเมืองเพชรบูรณ์คัพ" จัดเป็นการแข่งขันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเล่นกีฬา และเป็นการทดสอบความสามารถของนักเรียน

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561article

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมถวายพระพรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกพระคุณแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่และครอบครัว

ประเมินการเรียนจินตคณิตประเมินการเรียนจินตคณิต article

 สถาบันเบรนบาลานซิ่ง เข้าประเมินการเรียนจินตคณิต คิดเลขเร็ว และการคิดเลขด้วยลูกคิด ด้วยการทดสอบติดตามการเรียนการสอนนักเรียน เป็นการให้คำแนะนำและประเมินผล เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเกิดสมาธิ บวกลบเลขในใจฝึกการจำเป็นภาพ ทำให้พัตนาสมองทั้ง 2 ด้าน และนำไปใช้เป็นพื้นฐานในวิชาการเรียนอื่นได้ดีขึ้น

ชมโครงการ "นาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย"ชมโครงการ "นาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย"article

 นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าชมโครงการ "นาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมรับชมการแสดงจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในชุดการแสดงมากมายพร้อมการบรรยายให้ความรู้ โดยอธิบายเกี่ยวกับที่มาของรูปแบบการแสดง ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับ ผู้แสดง วิทยากร ได้อย่างเข้าใจ

การตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาarticle

 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ศูนย์ยาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงเรียนวัชรชัย ได้เข้ามาให้ความรู้ และ ตรวจสอบสารเสพติด ค้นหา สุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา ผลตรวจไม่พบสารเสพติดในสถานศึกษา โดยทั้งนี้เพิ้อเป็นการป้องกัน พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนต่อไป

NAKORNBAN ANTI DRUG MUSIC CONTEST 12ประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 12 (NAKORNBAN ANTI DRUG MUSIC CONTEST 12

 นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดดนตรีเพื่อความสุขใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 12 (NAKORNBAN ANTI DRUG MUSIC CONTEST 12) วันเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีแก่นักเรียน และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันดนตรี

กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2561

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต่านยาเสพติดโลก วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมการแสดงระบำเงือกของประถมศึกษา การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดตัวละครในวรรณคดี(ประถมศึกษา) การประกวดชุดรีไซเคิล (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) และภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประปีการศึกษา 2561

ทางโรงเรียนได้มีการแนะนำโรงเรียนผ่านทักษะความสามารถด้านภาษาของนักเรียน  - ภาษาไทย  - ภาษาจีน  - ภาษาอังกฤษ   มีการแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2-3 ชุดเต้นประกอบเพลง " คุกกี้ เสี่ยงทาย, เต่างอย " การแสดงระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ชุด "ระบำเงือก"  การนำเสนอจินตคณิต - ระดับปฐมวัยปีที่ 3 (4 คน) - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2 (7 คน) - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3, 4 (5 คน) - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 (5 คน) เมื่อวันเสาร์ที่23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้นตลอดไป

กีฬาสีภายใน "ม่วง-น้ำเงินเกมส์ " ประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชื่อว่า "ม่วง-น้ำเงินเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย...ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัย โดยแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีม่วงและสีน้ำเงิน จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี ประกวดกองเชียร์แต่ละสี ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล  วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ วิ่งผลัดกระโดดเชือก  วิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีทักษะการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น การแสดงชุด "จินตลีลารักพ่อไม่มีพอเพียง" เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด70ปีที่ทรงครองราช บนเวทีกลางน้ำ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560แสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนวัชรชัย อำนวยการแสดงโดย ผอ.สุนานันท์ นิยมเพ็ง

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆ ปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2560 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง 2 จุดที่แสดงคื่อ หน้าวัดมหาธาตุกับหน้าตลาดสองชั้น โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "นารีศรีป่าสักแห่งเพชบุระ"

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ โดย... นางสุนานนันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโดยให้คณะครูนำเสนอตามหัวข้อต่างๆ นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บรรยายในหัวข้อ สังคหวัตถุ 4, 9 คำสอนของพ่อฯ ,หลักเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทฯ นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนโดยกิจกรรม  สะเต็มศึกษา (นายกันตวิชญ์  กองแคน,  นายกลชัย  โทนแก้ว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ได้มีการทดลองทำเครื่องดื่มเกร็ดหิมะ หรือสเลอปี้ (Slurpee) หรือ เครื่องดื่มเย็นๆเป็นวุ้น ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องปั่น เพียงแค่รู้จักวิธีทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก (นางสาวจินตนา  บุญยอด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย) นำเสนอกระบวนการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ (นายอัครชัย  โพธิเลิศ  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) และนำเสนอเทคนิคการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (นาฏศิลป์) โดยนางสาวสิราณี  วิชิตนาค, นางพิมสิริ  ต่างงาม  และนายศรัณย์  เหล่านภาพร

ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2560

คณะครูได้พานักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาร่วมทำกิจกรรมได้แก่ ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเที่ยนจำนำพรรษา ฟังธรรม ทำบุญ ทำทาน เวียนเทียน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน ณ วัดภูเขาดิน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปร่วมเข้าชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประกายทองและห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ก.ค.60

เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน

 
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560

นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล "นครบาลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ปี 2560" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมีการแสดงบนเวที่ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด การแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องสิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลง มีการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือการประกวดแต่งกลอนและการละเล้นตามฐานต่างๆ  ได้แก่ ปิดตาดีปีบ มอญซ่อนผ้า เดินกะลา ตีวงล้อ และงูกินหาง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2560 ได้การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนระดับมัธยมอีก 1ชุดโดยจัดประชุมผู้ปกครอง เป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยม จัดประชุมช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียน โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย ได้ให้การต้อนรับผู้ครองและร่วมพูดคุยกับผู้ครองอย่างเป็นกันเอง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนดียิ่งขึ้นตลอดไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 6 พรรค ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... "พรรคการเรียน" หมายเลข 5 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปีเพื่อหาตัวแทนของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัยและความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วม 7 พรรคด้วยกัน ผลการเลือกตั้ง ได้แก่... เด็กหญิงนลินนิภา ศรีเลย ตัวแทนจากพรรค ชื่อว่า "เด็กดี มีคุณธรรม" จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานนักเรียนต่อไปซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนเครื่องลงคะแนนจาก คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรณ์ ทางโรงเรียนวัชรชัยขอบพระคุณ ทางทีมงานและคณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 60

ปรับตัวสู่รั้ว ม่วง-น้ำเงิน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลงให้นักเรียนออกมานำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆเพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2560 นี้

โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงเรียนวัชรชัยสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนวัชรชัย(อนุบาล - ประถมศึกษา) เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560

พิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาววิภวานี คำสวัสดิ์ ผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด 20 อันดับ ของ (โควต้า) มหาวิทยลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ต้นกล้าวัชรชัย รวม 8 คน มอบทุนศึกษาต่อแก่นายกวี พาพุทธา และมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา 2 ชุดณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559

จัดกิจกรรม รายงานตัว มีการคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรญพระบารมี ของคณะครู มีพิธีเปิด พิธีราชสดุดี ร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน รวมกอง ทดสอบตามฐานต่างๆ มี 5ฐาน ฐานที่ 1 ท่องกฏและคำปฏิญาณตนของลูกเลือ  ฐานที่ 2 สัมผัสดมกลิ่น ฐานที่ 3 เล่นเกม ฐานที่ 4 การผูกเงื่อนเชือก ฐานที่ 5 สเก็ตภาพ และปิดประชุมกอง ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี ในตอนเช้าได้มีคณะคุณหมอจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดกิจกรรม "ทำบุญวันแม่ แด่ผู้พิการ" มาขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อ "กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร.พ.เพชรบูรณ์" ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ มีการแสดงประกอบเพลง "รักแม่เท่าฟ้า" ของนักเรียนชั้น ป.1,ป.2 มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา สรรญพระบารมี เพื่อเป็นพระราชกุศล และร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดภูเขาดิน ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีตัวแทน นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาทำบุญที่วัดภูเขาดินเข้าร่วมทำกิจกรรมได้แก่ เวียนเทียน ฟังธรรมทำบุญทำทานในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมอเนกสงค์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายมานพ  ลิ้มสุข ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่อง สิงหไกรภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ประกวดร้องเพลงประกอบซาวด์ การประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูการไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตัวเองสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ในโครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง ให้นักเรียนออกมานำเสนอ ต่อหน้าเพื่อนๆ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเช้า) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูประจำปี 2559

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัชรชัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM พร้อมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 มีการจัดแบ่งกลุ่มระดมความคิด ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและนำเสนอให้เพื่อนร่วมงาน ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2559article

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม) นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาอีก 2 ชุด

ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ต่อจากนั้นเข้าร่วมงานวันครูซึ่งนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในงานวันครู ปี 2559 ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงานมีการทำพิธีทางสงฆ์และน้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคบ่ายรถพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน)

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัชรชัย(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย และการแข่งขันเกมส์ต่างๆ เช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมายและได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2559เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง ในสไตล์หนุ่ม cowboy & สาว cowgirlโดยมีท่านที่ปรึกษาโรงเรียนวัชรชัย นายเสกสรร  นิยมเพ็ง เป็นผู้กล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรม รายงานตัว พิธีเปิด พิธีราชสดุดี ปฐมนิเทศร่วมรับประทานอาหารกลางวัน รวมกอง เดินทางไกล ทดสอบตามฐานต่างๆ มีการผูกเงื่อนเชือกเป็นต้น และปิดประชุมกอง ณ โรงเรียนวัชรชัย (มัธยมศึกษา) เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558

กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์" ประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558โดยนายมานพ ลิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และ  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 ซึ่งมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสีประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่นฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอลเทเบิลเทนนิส วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งม้าก้านกล้วยวิ่งผลัดกระสอบ เหยียบลูกโป่ง กินวิบาก เป็นต้น ซึ่งการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโรงเรียนวัชรชัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6

โรงเรียนวัชรชัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ 13 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ในรายการแข่งขันที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2558  ได้แก่...   นายปองภพ ปิยะโกศล ม.2/2 นายคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 นางสาวมีน โพธิ์ศรีแก้ว ม.4/1 นางสาวนิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 นางสาวศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นางสาวพูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 นางสาวเบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1 นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2 ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 มีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี

ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 ผลการแข่งขันกีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.58 เพื่อไปแข่งรอบประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 7เหรียญทอง 1เหรียญเงินเหรียญทอง ได้แก่  ด.ช.ปองภพ ปิยโกศล ม.2/2  ด.ชคงขวัญ สุขเกษม ม.2/1 น.ส.นิธิมา สังฆคุณ ม.5/2 น.ส.พูนพิศมัย อ่างคำ ม.6/1 น.ส.เบญญาภา อ่ำศรี ม.6/1 น.ส.ศิราวรรณ จำปาศักดิ์ ม.6/1 นายธนพล ทองพันธ์ ม.6/1  เหรียญเงิน นายพงศกร  เหมืองหม้อ ม.6/2       ผู้ฝึกสอนนางสาวภัสสร ทองเหม

 

ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระครูสีลคุณธราจาร (เจ้าอาวาสวัดไทรงามรัตนาวาส) มาเทศนาจากนั้นครูสรุปโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีควรมีข้อปรับปรุงอะไรบ้าง และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดงานครั้งต่อไป และการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติการมีจิตสำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

การแสดงเวทีกลางน้ำในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 โรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานอุ้มพระดำน้ำโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้น ซึ่งการแสดงชุดนี้ได้ทำการแสดงเวทีกลางน้ำโดยมีชุดการแสดง ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัชรชัยเป็นผู้ควบคุมการแสดงซึ่งการแสดงในงานครั้งนี้ได้ทำการแสดงสองสถานที่คือเวทีกลางน้ำ ที่พระใหญ่และบริเวณหน้าลานเวที ซึ่งประชาชนที่ไปเที่ยวงานให้ความสนใจในการแสดงจำนวนมาก

กิจกรรมทางวิชาการงานประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2558

 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ  วัดเพชรวราราม

โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ

 นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558 ในวันที่ ที่ 11 ตุลาคม 2558 ซึ่งปีนี้มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับบวนการแห่จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจสองข้างทาง

 
ผลการแข่งขันกีฬายูโด ระยองคัพ
 
เหรียญทองประเภททีมชาย หญิง รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี 
ด.ช.เขษมศักดิ์ ลีละโรจน์
ด.ญ.พรทิพย์ แจ่มนาค
เหรียญเงิน ประเภททีมชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18ปี 
น.ส.นิธิมา สังฆคุณ 
นายพงศกร เหมืองหม้อ
ฝึกสอนโดย... ครูภัสสร ทองเหม
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ซึ่งได้รับพระสงฆ์จากวัดไทรงามรัตนาวาสมีพระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท) เจ้าอาวาส มารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนก่อนเปิดงานได้มีการนั่งสมาธิของนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งมีการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันแม่อีกด้วย

 

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย) ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4

 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลนครบาล(วัชรชัย)ต้านยาเสพติด ครัังที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ี 5 - 15 ส.ค.2558 โดยมี นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชน รวมทั้งหมด 64 ทีม เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2558  ณ สนามโรงเรียนวัชรชัย

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับประถมวัย

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นการจัด
สภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก        โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ให้เสรีภาพแก่เด็ก กระตุ้น
ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

 โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 58

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อหาตัวแทน

ของนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลระเบียบวินัย

และความเรียบร้อยของนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดทุ่งสะเดียง
เพื่อให้พุทธบุตรมีความ-กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่   ครูบาอาจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุขและสามารถ
นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง “เก่ง ดี  และมีความสุข

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนครบาลต้านภัยยาเสพติดคัพครั้งที่ 3

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เวียนเทียน ฟังธรรม
ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้สนาม
กีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและมีกลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนี้และเดินสวน
สนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
จัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2.-30 มิถุนาย 2557
ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพูนพิศมัย  อ่างคำ
รางวัลเหรียญทอง   รุ่นน้ำหนังไม่เกิน   57 kg
2.นางสาวเบญญาภา  อ่ำศรี
รางวัลเหรียญทอง  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน    78 kg
3.นางสาวศิราวรรณ  จำปาศักดิ์
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมทีม
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ที่จังหวัดแพร่เมื่อ 20-30 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันทีมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ครองแชมป์
ที่ 1เหรียญทอง ประเภท ฟุตซอลทีมผู้เล่นชาย
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 เข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท่านผุ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความผิดต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นวัยเรียนแนะแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และแนวคิดต่างๆให้แก่นักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประจำปีการศึกษา 2557
นางนายมานพ ลิ้มสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม
การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกาย
โดยทำขึ้นจากของเหลือใช้ ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดคัดลายมือ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
และการขายสินค้า อาหาร ต่างๆของนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศรัญญาพร เทียนทอง ป.6/1
จากพรรค เรารักวัชรชัย  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นาย          ม.5/1
จากพรรคชัดชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ถ้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้(ซูโม่)

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
มีนางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการร่วมร้องเพลง
สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงสรรเสริญพระบารมี และนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
การอบรม โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดอบรมบุคลากรครูระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-18 ,28-29
ตุลาคม พ.ศ.2556  โดยนางมนสิชา   ผ่องโอสถ   รองผู้อำนวยการ
ได้ให้ความรู้ ในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์
แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีกลางน้ำและสวนสาธารณะเพชรบุระ
ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในขื่อชุดการแสดงว่า
"รวมดวงใจไทยสี่ภาคสู่อาเซียน" โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควบคุมการแสดงโดย คุณครูศรัณย์ เหล่านภาพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน โรงเรียนวัชรชัย
ร่วมขบวนในตอนที่ 3 มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่น
ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ทั้งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และพระพิรุณโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ
ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์ " ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 30-31
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีฟ้า สีเหลือง  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น
ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ
และกีฬาพื้นบ้าน 
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน หล่อเทียนเข้าพรรษา วัดเพชรวราราม ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3-6 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนจำนำพรรษา หล่อเทียน เวียนเทียนฟังธรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่อง ในโอกาสวันอาสาฬห
บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพื่อเป็นการรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก) ณ สวนเพชบุระ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
เปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่และ
การเต้นประกอบเพลงการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม
โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2556  โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน นายเสกสรร นิยมเพ็ง ประธานกรรมการโรงเรียน
กล่าวถึงความเป็นมาและภาพรวมของโรงเรียน นางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ
ผลงาน และโครงการต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
รวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิ์ภาพ ตลอดไป
โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแสดงเวทีคนเก่งถนนคนเดิน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ เวทีคนเก่งถนนคนเดิน คณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดแรก "การแสดงบาลาซู บาซู อสูรน้อย
ในตะเกียงแก้ว" เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง "เจนนี่" ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัย
ของน้องอนุบาลที่มีความน่ารักสดใส ชุดที่ 2 "การแสดงระบำเงือก"
เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอนกุมภณฑ์
ถวายม้าและชุดที่ 3 จินตลีลาประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
เป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวง
ดวงจันทร์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีและนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู ปวารณาตนว่าเราเป็นศิษย์ พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน มีการ
มอบรางวัลในการประกวด การทำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ประเภท
ความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320