ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แนะนำโรงเรียน
dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
dot
WebSite น่าสนใจ
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2557
dot
bulletเดือนมิถุนายน 2555
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับอนุบาล
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


กิจกรรมโรงเรียน


เข้าร่วมกิจกรรมคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม คลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข
ที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานของจังหวัดร่วมกัน
จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งมี
หน่วยงานรัฐและเอกชน โรงเรียน องค์กรต่างได้เข้าร่วมกิจกรรม
กันอย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ตระหนักถึงความสะอาด
ของคลองน้ำในชุมชนเมืองในปัจจุบัน
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนครบาลต้านภัยยาเสพติดคัพครั้งที่ 3

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เวียนเทียน ฟังธรรม
ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้สนาม
กีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและมีกลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนี้และเดินสวน
สนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
จัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2.-30 มิถุนาย 2557
ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพูนพิศมัย  อ่างคำ
รางวัลเหรียญทอง   รุ่นน้ำหนังไม่เกิน   57 kg
2.นางสาวเบญญาภา  อ่ำศรี
รางวัลเหรียญทอง  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน    78 kg
3.นางสาวศิราวรรณ  จำปาศักดิ์
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมทีม
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ที่จังหวัดแพร่เมื่อ 20-30 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันทีมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ครองแชมป์
ที่ 1เหรียญทอง ประเภท ฟุตซอลทีมผู้เล่นชาย
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 เข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท่านผุ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความผิดต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นวัยเรียนแนะแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และแนวคิดต่างๆให้แก่นักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประจำปีการศึกษา 2557
นางนายมานพ ลิ้มสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม
การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกาย
โดยทำขึ้นจากของเหลือใช้ ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดคัดลายมือ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
และการขายสินค้า อาหาร ต่างๆของนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศรัญญาพร เทียนทอง ป.6/1
จากพรรค เรารักวัชรชัย  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นาย          ม.5/1
จากพรรคชัดชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ถ้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้(ซูโม่)

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
มีนางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการร่วมร้องเพลง
สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงสรรเสริญพระบารมี และนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
การอบรม โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดอบรมบุคลากรครูระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-18 ,28-29
ตุลาคม พ.ศ.2556  โดยนางมนสิชา   ผ่องโอสถ   รองผู้อำนวยการ
ได้ให้ความรู้ ในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์
แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีกลางน้ำและสวนสาธารณะเพชรบุระ
ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในขื่อชุดการแสดงว่า
"รวมดวงใจไทยสี่ภาคสู่อาเซียน" โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควบคุมการแสดงโดย คุณครูศรัณย์ เหล่านภาพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน โรงเรียนวัชรชัย
ร่วมขบวนในตอนที่ 3 มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่น
ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ทั้งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และพระพิรุณโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ
ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์ " ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 30-31
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีฟ้า สีเหลือง  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น
ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ
และกีฬาพื้นบ้าน 
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน หล่อเทียนเข้าพรรษา วัดเพชรวราราม ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3-6 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนจำนำพรรษา หล่อเทียน เวียนเทียนฟังธรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่อง ในโอกาสวันอาสาฬห
บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพื่อเป็นการรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก) ณ สวนเพชบุระ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
เปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่และ
การเต้นประกอบเพลงการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม
โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2556  โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน นายเสกสรร นิยมเพ็ง ประธานกรรมการโรงเรียน
กล่าวถึงความเป็นมาและภาพรวมของโรงเรียน นางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ
ผลงาน และโครงการต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
รวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิ์ภาพ ตลอดไป
โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแสดงเวทีคนเก่งถนนคนเดิน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ เวทีคนเก่งถนนคนเดิน คณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดแรก "การแสดงบาลาซู บาซู อสูรน้อย
ในตะเกียงแก้ว" เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง "เจนนี่" ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัย
ของน้องอนุบาลที่มีความน่ารักสดใส ชุดที่ 2 "การแสดงระบำเงือก"
เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอนกุมภณฑ์
ถวายม้าและชุดที่ 3 จินตลีลาประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
เป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวง
ดวงจันทร์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีและนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู ปวารณาตนว่าเราเป็นศิษย์ พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน มีการ
มอบรางวัลในการประกวด การทำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ประเภท
ความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2556 นี้
นิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธาน
จัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีการนำเสนอ
และแนะแนว การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาและ
นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันมีการร้องเพลง เล่นเกมส์
มาสอดแทรกอย่างสนุกสนานและท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี
ในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตสาธารณะ
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบไป
ทัศนศึกษาสวนน้ำจังหวัดชลบุรี ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยไปทัศนศึกษาสวนน้ำ จังหวัดชลบุรี
ชมการแสดงของโลมาพันธ์ปากขวดและพันธ์หัวบาตร มีโลมาสีชมพูฯ
ที่พัทยาดอลฟีนเวิลด์ แอนด์รีสอร์ท จากนั้นไปต่อยังตลาดน้ำ 4 ภาค
ได้ชมและซื้อสินค้าการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ของที่ระลึก ขนมโบราณ
อาหารสารพัดอย่าง ไปต่อที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้ ชมไม้
กลายเป็นหินอายุนับล้านปี และคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำทะเล

 

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 87 คน
ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
ที่มีชื่อเสียงของตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานเมืองราด ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 44 คน
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาด้านต่างๆ ของอนุสรณ์สถานเมืองราด
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอหล่มสัก

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน
พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน
เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18  (ภาคเหนือตอนล่าง)  ปีการศึกษา 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม)
นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการ
กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนยอดเยี่ยม ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีความสามารถตามปรัชญาของโรงเรียน
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอีก 2 ชุด
โรงเรียนเครือข่ายการการพัฒนาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙

โรงเรียนวัชรชัยยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทัศนคติ
พร้อมให้คำชี้แจง การดำเนินงานทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ
เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากโรงเรียนวัชรชัยเป็นโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

 คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี 2556 จาก พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ครูมานพ  ลิ้มสุข, ครูวาสนา  โคตรชมภู, ครูพิมสิริ  ต่างงาม, ครูทัศนีย์  แก้วยม, ครูกลชัย  โทนแก้ว, ครูศิริลักษณ์  หางาม, ครูนิรมล  ใจคำ, ครูขัตติยา  บุผาโต, ครูศิริพรรณ  แก้วสิทธิ์, และ ครูเชิดชัย  มั่นคงดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนวัชรชัย

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคเณศ  จันทร์นิยม
และ เด็กหญิงดาลล่าจีระภา  พาร์โด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษของทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ชิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนอนุบาลระดับชั้น 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่


เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คณะครูระดับชั้นอนุบาล
ได้พานักเรียนระดับชั้น 1- 3 จำนวน 176 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บริเวณองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กราบไหว้บูชาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง มีการทำบุญ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ม.6/1
สอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก
มีประวัติดังนี้ชื่อ- สกุล : นางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ชื่อเล่น : เมโลดี้
สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร วันเกิด : 17 ธันวาคม 2537 อายุ : 17 ปี
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
บิดาชื่อ : นายนิติพัฒน์ เกียรติสิริกมล
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งนายจิรายุทธ รัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในงานวันครูประจำปี ปี 2556 ในครั้งนี้
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู
ประจำปี 2556 ดังนี้
1.นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัลครูดีศรีวันครู ประจำปี 2556
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนวัชรชัย
(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันประกวดร้องเพลง
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  การแสดงของเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย
และการแข่งขันเกมส์ต่างๆเช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง
เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมาย
 และได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน
กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้แก่คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน และนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยได้กล่าวคำอวยพรแก่คณะครู
และบุคลากรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมการเล่นเกมส์
การแสดงของคณะครูระดับฝั่งประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
มีการจับฉลากของขวัญให้แก่บุคลากร  และมอบกระเช้าของขวัญ
จากคณะครูมอบให้แก่ผู้บริหาร
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2555 ณ ไร่บรรจงนุช

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 22 - 23  ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ไร่บรรจงนุช  ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
มีลูกเสือสามัญ ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3
และเนตรนารี ม.1 ม.2 และ ม.3  ยุวกาชาด ป.5 ป.6
รวมทั้งหมด 255 คน  และผู้กำกับจำนวน  37 คน
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้
ช่วงเช้าทำพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมผจญภัยตามฐานต่างๆรวมทั้งหมด 10 ฐาน
กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
มีนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียน
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
เพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี
สวดมนต์ และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
กิจกรรมกีฬาสี วัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 29-30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนางสุนานัน์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายใน โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง
สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 
ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
เป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีการ Present การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา
และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน
มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ มาสอดแทรก อย่างสนุกสนาน
และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดการเรียนการสอน
แก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตใต้สำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป 
โรงเรียนวัชรัช ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ

นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2555 ในวันที่ ที่ 13 ตุลาคม 2555
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วม
ในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม
ซึ่งมีคนให้ความสนใจคับคั่งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันจำนวนมาก
        

ศึกษาดูงานนอกสถานที่โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม และที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวัน 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านบริหาร วิชาการ ระบบดูแลนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ
ซึ้งโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีและรางวัลอื่นๆอีกมาก
ณ.จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีผู้บริหารโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ มีการต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนวัชรชัยได้มอบของที่ระลึกเป็นพระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
(พระพุทธมหาธรรมราชา)แสดงความขอบคุณให้กับโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

อบรมการผลิตสื่อการสอน CAI ของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยเป็นสถานที่อบรมการผลิตสื่อการสอน CAi
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมการผลิตสื่อการสอน Cai ขึ้นมา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนผลิตสื่อการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนและให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย.55
ที่ผ่านมา
ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย พร้อมกับคณะครู ไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้ภายในงาน
มีการจัดกิจกรรมเชิงให้ความรู้และปฏิบัติ เช่น จำลองโลกดวงดาว ทะเลทราย
การทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆนักเรียน
และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทุกๆปี
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลฟุตซอลเจเพลสหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Lomsak Junior Futsal Championship 2
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้านภัยยาเสพติดคัพ
ครั้งที่ 2 ผลการแข่งขัน ทีมฟุตซอลของโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล
ในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
11-12 สิงหาคม  2555  สนามกีฬาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี
ซึ่ง อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศลาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดขึ้น
มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมากมายหลายประเภทด้วยกัน
ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายกิจกรรมได้แก่
-รางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันจรวดน้ำประเภทยิงไกล
-รางวัลชนะเลิศอันอับ1การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อีกหลายกิจกรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยอย่างดีเยี่ยม
จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดี
กับท่าน สุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2555 เนื่องในวันสตรีแห่งชาติ
ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์
และได้รับเกียรติจากท่านพระครูปลัดพิพัฒน์  วัดโนนประชาสรรค์
สามแยกวังชมภู มาแหล่พระคุณพ่อแม่ให้แก่นักเรียนฟังให้สำนึก
ในพระคุณพ่อแม่ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจกันอย่างมาก
และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขับร้องเพลงประสานเสียง
เป็นภาษาจีน เกี่ยวกับแม่ และ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พูดสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแม่ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ
ของเหล่านักเรียนอย่างมากเช่นกัน
ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเพชรวราราม

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเพชรวราราม
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม  - 1 สิงหาคม 2555 นักเรียนระดับอนุบาล,ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเพชรวราราม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวราราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และประชาชนทั้ง 17 ชุมชน
ที่ได้จัดขึ้น
กิจกรรมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา วัดภูเขาดินและวัดเทพประทานพร ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีตัวแทน
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทำบุญที่วัดภูเขาดิน
และมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3 ทำบุญที่วัดเทพประทานพร
ซึ่งการเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ เวียนเทียน
ฟังธรรม ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัชรชัย

     นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นศท. เมื่อวันที่ 26 กค.55
ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร
และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กค. 55 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
และเช้าของวันที่ 28 กค. 55 นศท.วัชรชัย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์
ลอกลำคลองระบายน้ำชุมชนคลองศาลาที่ 14 เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร
รณรงค์ทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Bigcleaning Day)

รณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียน (bigclening day)
เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนวัชรชัย ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ห้องน้ำ ห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อความสะอาด
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555  ที่ผ่านมาและเพื่อป้องกัน