ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แนะนำโรงเรียน
dot
bulletคู่มือครู
bulletคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletงานอบรมบุคลากร
bulletทำเนียบนักเรียน ม.6
bulletแผนที่ตั้งโรงเรียน
bulletอาคารสถานที่
bulletสถิติจำนวนนักเรียน
bulletประเมินคุณภาพโรงเรียน
bulletค่าบำรุงการศึกษา
bulletปฏิทินโรงเรียน ปี 2555
bulletทำเนียบฟุตซอล
bulletทำเนียบยูโด
dot
ผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม 10 อันดับ ปี 2556
dot
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
bulletชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
dot
WebSite น่าสนใจ
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ช.
bulletมหาวิทยาลัยนเรศวร
bulletมหาวิทยาลัยแม่โจ้
bulletสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
bulletมหาวิทยาลัยมหิดล
bulletมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยขอนแก่น
bulletมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bulletคอมพิวเตอร์ทูเดย์
bulletQuickpc
bulletวิชาการ.คอม
bulletท่องเที่ยวไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
dot
WebSite ในเพชรบูรณ์
dot
bulletสวท.เพชรบูรณ์
bulletF.M. 101
bulletสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์
bulletสนง.สพท.เพชรบูรณ์เขต 1
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletเว็บไซต์ห้องภาพเพชรบูรณ์
dot
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
dot
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2551
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2552
bulletการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2553
dot
เพลงประจำโรงเรียน
dot
bulletเพลงโรงเรียนของเรา
bulletเพลงมาร์ชวัชรชัย
bulletเพลงวัชรชัยแห่งนี้
dot
เพลงประจำเทศกาลสำคัญ
dot
bulletเพลงสวัสดีปีใหม่
bulletเพลงพรปีใหม่
bulletเพลงลอยกระทง
dot
วารสารวัชรชัย ปี 2557
dot
bulletเดือนมิถุนายน 2555
dot
ตรวจสอบผลการเรียน
dot
bulletผลการเรียนระดับอนุบาล
bulletผลการเรียนระดับประถม
bulletผลการเรียนระดับมัธยม
dot
วิชาการ
dot
bulletการเสริมสร้าง "ทักษะชีวิต" ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
dot
รายงานประเมินตนเอง
dot
bulletSAR53พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำแท่งวันนี้

รับฟังวิทยุออนไลน์


กิจกรรมโรงเรียน


เข้าร่วมกิจกรรมคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม คลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข
ที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานของจังหวัดร่วมกัน
จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งมี
หน่วยงานรัฐและเอกชน โรงเรียน องค์กรต่างได้เข้าร่วมกิจกรรม
กันอย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ตระหนักถึงความสะอาด
ของคลองน้ำในชุมชนเมืองในปัจจุบัน
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2558
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี
ในวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยในปีนี้โรงเรียนวัชรชัย
ได้นำขบวนแห่ทางบกเข้าร่วมขบวนกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมเป็นนักแสดง และ
ได้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "ระบำแห่ดอกไม้" ซึ่งได้รับคำชม
จากผู้ที่รอชมการแสดงอย่างล้นพ้นและสวยงามเป็นอย่างมาก
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนครบาลต้านภัยยาเสพติดคัพครั้งที่ 3

โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 3    โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  15
สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา)
โดยมีนายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
3.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
4.ประชาชนชายทั่วไป    
โดยจะทำแข่งขันระหว่างวันที่  15 -29 สิงหาคม 2557
ขอเชิญมาร่วมชมการแข่งขันในเวลาตอนเย็นทุกวันตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัชรชัยได้จักกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ และคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ที่ทางจังหวัด
ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ในครั้งนี้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เวียนเทียน ฟังธรรม
ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย
โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยใช้สนาม
กีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน
ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและมีกลุ่ม
ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนี้และเดินสวน
สนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬายูโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬายูโดเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์
จัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 2.-30 มิถุนาย 2557
ที่ผ่านมาผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ดังต่อไปนี้
1.นางสาวพูนพิศมัย  อ่างคำ
รางวัลเหรียญทอง   รุ่นน้ำหนังไม่เกิน   57 kg
2.นางสาวเบญญาภา  อ่ำศรี
รางวัลเหรียญทอง  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน    78 kg
3.นางสาวศิราวรรณ  จำปาศักดิ์
ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 64 เมืองแพร่เกมส์

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมทีม
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภาค 5 ครั้งที่ 43 "เมืองแพร่เกมส์"
ที่จังหวัดแพร่เมื่อ 20-30 มิถุนายนที่ผ่านมา
ผลการแข่งขันทีมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ครองแชมป์
ที่ 1เหรียญทอง ประเภท ฟุตซอลทีมผู้เล่นชาย
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางผู้บริหาร ครูและนักเรียน
มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 เข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท่านผุ้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายความผิดต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นวัยเรียนแนะแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และแนวคิดต่างๆให้แก่นักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันสุนทรภู่
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประจำปีการศึกษา 2557
นางนายมานพ ลิ้มสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรม
การแสดงละครวันสุนทรภู่ การประกวดการแต่งกาย
โดยทำขึ้นจากของเหลือใช้ ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดคัดลายมือ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
และการขายสินค้า อาหาร ต่างๆของนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศรัญญาพร เทียนทอง ป.6/1
จากพรรค เรารักวัชรชัย  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นาย          ม.5/1
จากพรรคชัดชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ถ้วยรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้(ซูโม่)

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้แก่ เด็กชายนันฑิพัฒน์ ไชยทอง เด็กชายเขษมศักดิ์
ลีละโรจน์ และเด็กชายธีรภัทร์ น้อยชาคำ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน
ครูอดุล คำติ่ง และครูกลชัย โทนแก้ว ที่ได้รับถ้วยรางวัล
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันหุ่นต่อสู้(ซูโม่)
ในการแข่งขัน Chanwittaya Robot Contest ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ บ้านไร่ศรีวรรณ 111 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี บ้านถ้ำน้ำบัง
ม.13 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ
ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ม.1 ม.2
ม.3 ยุวกาชาด ป.5 ป.6 จำนวนทั้งหมด 239 คน
โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เช่น การเดินทางไกล
การพจญภัยตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้ม นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับวันปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ให้แก่บุคลากร คณะครู นักการภารโรง
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้กล่าวคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
และจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุคลากร
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
มีนางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการร่วมร้องเพลง
สดุดีมหาราชา เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงสรรเสริญพระบารมี และนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
การอบรม โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดอบรมบุคลากรครูระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-18 ,28-29
ตุลาคม พ.ศ.2556  โดยนางมนสิชา   ผ่องโอสถ   รองผู้อำนวยการ
ได้ให้ความรู้ ในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
ก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง มหัศจรรย์
แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีกลางน้ำและสวนสาธารณะเพชรบุระ
ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในขื่อชุดการแสดงว่า
"รวมดวงใจไทยสี่ภาคสู่อาเซียน" โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 ควบคุมการแสดงโดย คุณครูศรัณย์ เหล่านภาพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน โรงเรียนวัชรชัย
ร่วมขบวนในตอนที่ 3 มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เข้าร่วมในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่น
ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง
ทั้งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ และพระพิรุณโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ
ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
โรงเรียนวัชรชัยจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
(ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีการร่วมใจกันลงนามถวายพระพรให้พระองค์
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีการ
มอบรางวัลประกวดเรียงความวันแม่
กีฬาสีภายใน "วัชรชัยเกมส์ " ประจำปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 30-31
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในของโรงเรียนวัชรชัยโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่
สีแดง สีฟ้า สีเหลือง  สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
ซึ่งมีการประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี การเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี และการแข่งกีฬาหลายประเภทเช่น
ฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล ปิงปอง วิ่งมินิมาราธอน ว่ายน้ำ
และกีฬาพื้นบ้าน 
โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน หล่อเทียนเข้าพรรษา วัดเพชรวราราม ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3-6 ร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนจำนำพรรษา หล่อเทียน เวียนเทียนฟังธรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่อง ในโอกาสวันอาสาฬห
บูชาและวันเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพียงกัน
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพื่อเป็นการรณรงค์
ต้านภัยไข้เลือดออก) ณ สวนเพชบุระ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
เปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่และ
การเต้นประกอบเพลงการประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัล
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม
โรงเรียนวัชรชัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2556  โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน
โดยมีนางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน นายเสกสรร นิยมเพ็ง ประธานกรรมการโรงเรียน
กล่าวถึงความเป็นมาและภาพรวมของโรงเรียน นางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ
ผลงาน และโครงการต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม
รวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิ์ภาพ ตลอดไป
โรงเรียนวัชรชัยนำนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแสดงเวทีคนเก่งถนนคนเดิน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ เวทีคนเก่งถนนคนเดิน คณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงชุดแรก "การแสดงบาลาซู บาซู อสูรน้อย
ในตะเกียงแก้ว" เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง "เจนนี่" ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจเหมาะกับวัย
ของน้องอนุบาลที่มีความน่ารักสดใส ชุดที่ 2 "การแสดงระบำเงือก"
เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่อง "สุวรรณหงส์" ตอนกุมภณฑ์
ถวายม้าและชุดที่ 3 จินตลีลาประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
เป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทยของคุณพุ่มพวง
ดวงจันทร์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีและนางมนสิชา ผ่องโอสถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ
ของคุณครู ปวารณาตนว่าเราเป็นศิษย์ พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน มีการ
มอบรางวัลในการประกวด การทำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ประเภท
ความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเช้า)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคบ่าย) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ
ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2556 นี้
นิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธาน
จัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีการนำเสนอ
และแนะแนว การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาและ
นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันมีการร้องเพลง เล่นเกมส์
มาสอดแทรกอย่างสนุกสนานและท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี
ในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตสาธารณะ
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบไป
ทัศนศึกษาสวนน้ำจังหวัดชลบุรี ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยไปทัศนศึกษาสวนน้ำ จังหวัดชลบุรี
ชมการแสดงของโลมาพันธ์ปากขวดและพันธ์หัวบาตร มีโลมาสีชมพูฯ
ที่พัทยาดอลฟีนเวิลด์ แอนด์รีสอร์ท จากนั้นไปต่อยังตลาดน้ำ 4 ภาค
ได้ชมและซื้อสินค้าการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ของที่ระลึก ขนมโบราณ
อาหารสารพัดอย่าง ไปต่อที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้ ชมไม้
กลายเป็นหินอายุนับล้านปี และคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำทะเล

 

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556
คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 87 คน
ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
ที่มีชื่อเสียงของตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานเมืองราด ช่วงซัมเมอร์ ปี 2556

คณะคุณครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 44 คน
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาด้านต่างๆ ของอนุสรณ์สถานเมืองราด
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอหล่มสัก

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2556
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป
รดน้ำขอพรผู้บริหารโรงเรียน และมีการเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ของนักเรียน
พร้อมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่โรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งประถมศึกษา)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน
เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18  (ภาคเหนือตอนล่าง)  ปีการศึกษา 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
โรงเรียนวัชรชัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งระดับมัธยม)
นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการ
กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีร่วมกับ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนยอดเยี่ยม ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีความสามารถตามปรัชญาของโรงเรียน
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอีก 2 ชุด
โรงเรียนเครือข่ายการการพัฒนาของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙

โรงเรียนวัชรชัยยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนทัศนคติ
พร้อมให้คำชี้แจง การดำเนินงานทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ
เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาให้มีรูปแบบการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
เนื่องจากโรงเรียนวัชรชัยเป็นโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนา
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตามโครงการ ๑ ช่วย ๙
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

 คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี 2556 จาก พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ครูมานพ  ลิ้มสุข, ครูวาสนา  โคตรชมภู, ครูพิมสิริ  ต่างงาม, ครูทัศนีย์  แก้วยม, ครูกลชัย  โทนแก้ว, ครูศิริลักษณ์  หางาม, ครูนิรมล  ใจคำ, ครูขัตติยา  บุผาโต, ครูศิริพรรณ  แก้วสิทธิ์, และ ครูเชิดชัย  มั่นคงดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนวัชรชัย

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคเณศ  จันทร์นิยม
และ เด็กหญิงดาลล่าจีระภา  พาร์โด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษของทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ได้ชิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนอนุบาลระดับชั้น 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่


เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คณะครูระดับชั้นอนุบาล
ได้พานักเรียนระดับชั้น 1- 3 จำนวน 176 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ บริเวณองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กราบไหว้บูชาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง มีการทำบุญ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวัชรชัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ม.6/1
สอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก
มีประวัติดังนี้ชื่อ- สกุล : นางสาวพัศญา เมธาพรรมิตา ชื่อเล่น : เมโลดี้
สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร วันเกิด : 17 ธันวาคม 2537 อายุ : 17 ปี
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
บิดาชื่อ : นายนิติพัฒน์ เกียรติสิริกมล
เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2556
ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งนายจิรายุทธ รัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในงานวันครูประจำปี ปี 2556 ในครั้งนี้
ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู
ประจำปี 2556 ดังนี้
1.นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัลครูดีศรีวันครู ประจำปี 2556
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนวัชรชัย
(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันประกวดร้องเพลง
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  การแสดงของเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา และประกวดหนุ่มหล่อสาวสาย
และการแข่งขันเกมส์ต่างๆเช่นเกมส์เหยียบลูกโป่ง
เก้าอี้ดนตรี และเกมส์นันทนาการอื่นๆอีกมากมาย
 และได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจดีอีกหลายท่าน
กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้แก่คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียน และนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยได้กล่าวคำอวยพรแก่คณะครู
และบุคลากรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมการเล่นเกมส์
การแสดงของคณะครูระดับฝั่งประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
มีการจับฉลากของขวัญให้แก่บุคลากร  และมอบกระเช้าของขวัญ
จากคณะครูมอบให้แก่ผู้บริหาร
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2555 ณ ไร่บรรจงนุช

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 22 - 23  ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ไร่บรรจงนุช  ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
มีลูกเสือสามัญ ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3
และเนตรนารี ม.1 ม.2 และ ม.3  ยุวกาชาด ป.5 ป.6
รวมทั้งหมด 255 คน  และผู้กำกับจำนวน  37 คน
ในการเข้าค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้
ช่วงเช้าทำพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมผจญภัยตามฐานต่างๆรวมทั้งหมด 10 ฐาน
กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
มีนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียน
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดยช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภิกษุ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
เพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี
สวดมนต์ และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี
กิจกรรมกีฬาสี วัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 29-30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนางสุนานัน์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายใน โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง
สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 
ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
โดย นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
เป็นประธานจัดปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีการ Present การสอนแต่ละรายวิชาตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา
และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน
มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ มาสอดแทรก อย่างสนุกสนาน
และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดการเรียนการสอน
แก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตใต้สำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป 
โรงเรียนวัชรัช ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่ขบวนอุ้มพระดำน้ำ

นักเรียนและคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2555 ในวันที่ ที่ 13 ตุลาคม 2555
ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการ มีขบวนแห่จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถึงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วม
ในครั้งนี้ มีการประดับขบวนการแห่ จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม
ซึ่งมีคนให้ความสนใจคับคั่งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันจำนวนมาก
        

ศึกษาดูงานนอกสถานที่โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม และที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวัน 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัชรชัย
ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านบริหาร วิชาการ ระบบดูแลนักเรียนและกิจกรรมต่างๆ
ซึ้งโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีและรางวัลอื่นๆอีกมาก
ณ.จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีผู้บริหารโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ มีการต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนวัชรชัยได้มอบของที่ระลึกเป็นพระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
(พระพุทธมหาธรรมราชา)แสดงความขอบคุณให้กับโรงเรียนวัดสามง่าม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

อบรมการผลิตสื่อการสอน CAI ของครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยเป็นสถานที่อบรมการผลิตสื่อการสอน CAi
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมการผลิตสื่อการสอน Cai ขึ้นมา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนผลิตสื่อการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนและให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย.55
ที่ผ่านมา
ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย พร้อมกับคณะครู ไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้ภายในงาน
มีการจัดกิจกรรมเชิงให้ความรู้และปฏิบัติ เช่น จำลองโลกดวงดาว ทะเลทราย
การทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆนักเรียน
และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทุกๆปี
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลฟุตซอลเจเพลสหล่มสักวิทยาคม

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Lomsak Junior Futsal Championship 2
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ต้านภัยยาเสพติดคัพ
ครั้งที่ 2 ผลการแข่งขัน ทีมฟุตซอลของโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัล ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล
ในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
11-12 สิงหาคม  2555  สนามกีฬาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี
ซึ่ง อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศลาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดขึ้น
มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมากมายหลายประเภทด้วยกัน
ซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายกิจกรรมได้แก่
-รางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันจรวดน้ำประเภทยิงไกล
-รางวัลชนะเลิศอันอับ1การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อีกหลายกิจกรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยอย่างดีเยี่ยม
จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดี
กับท่าน สุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2555 เนื่องในวันสตรีแห่งชาติ
ในตอนเช้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์
และได้รับเกียรติจากท่านพระครูปลัดพิพัฒน์  วัดโนนประชาสรรค์
สามแยกวังชมภู มาแหล่พระคุณพ่อแม่ให้แก่นักเรียนฟังให้สำนึก
ในพระคุณพ่อแม่ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจกันอย่างมาก
และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขับร้องเพลงประสานเสียง
เป็นภาษาจีน เกี่ยวกับแม่ และ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พูดสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับแม่ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ
ของเหล่านักเรียนอย่างมากเช่นกัน
ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเพชรวราราม

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเพชรวราราม
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม  - 1 สิงหาคม 2555 นักเรียนระดับอนุบาล,ประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเพชรวราราม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวราราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และประชาชนทั้ง 17 ชุมชน
ที่ได้จัดขึ้น
กิจกรรมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา วัดภูเขาดินและวัดเทพประทานพร ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีตัวแทน
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทำบุญที่วัดภูเขาดิน
และมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3 ทำบุญที่วัดเทพประทานพร
ซึ่งการเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ เวียนเทียน
ฟังธรรม ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อย่างพร้อมเพียงกัน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัชรชัย

     นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นศท. เมื่อวันที่ 26 กค.55
ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร
และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 กค. 55 ที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
และเช้าของวันที่ 28 กค. 55 นศท.วัชรชัย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์
ลอกลำคลองระบายน้ำชุมชนคลองศาลาที่ 14 เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร
รณรงค์ทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (Bigcleaning Day)

รณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียน (bigclening day)
เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนวัชรชัย ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ห้องน้ำ ห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อความสะอาด
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555  ที่ผ่านมาและเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
โรคมือ เท้า ปาก ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันกันอย่างมาก
ซึ่งโรคนี้จะติดต่อกันในกลุ่มเด็ก และผู้ใหญ่ในบางส่วน
มีอาการตัวร้อนไม่สบาย และอาจเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ทัน
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กรกฏาคม
พ.ศ 2555 โดยจัดประชุมผู้ปกครอง เป็น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดประชุมช่วงเช้า
ณ หอประชุมโรงเรียน (ฝั่งมัธยม) โดยนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ผู้จัดการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับผู้ครองที่มาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ และ นางมนสิชา ผ่องโอสถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวชี้แจงเรื่องงานวิชาการ ผลงาน
และโครงการต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการและวางแผนที่จะ
ทำในปีการศึกษาต่อๆไปให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและได้เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสังสัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป
ให้ความรู้เรื่องกฏหมายจราจรการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน

โรงเรียนวัชรชัยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.ท.สมบัติ  วันเย็น
สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ามา
ให้ความรู้เรื่อง กฏจราจร การขับขี่ยานพาหนะและข้อควรระวังต่างๆ
ในการใช้รถใช้ถนน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2555ที่ผ่านมา
เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย


โรงเรียนวัชรชัยได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วม
เดินสวนสนามในวันคล้าย วันสถาปนากองลูกเสือไทย
ซึ่งมีนายสุชาติ  ราษฏร์ดุษดี รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในพิธี และนายมานพ ลิ้มสุข บุคลากรโรงเรียน
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่นประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้สนามกีฬา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละโรงเรียน
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างสวยงามพร้อมเพรียงกัน
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

ทีมฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอล
"อำเภอเมืองเพชรบูรณ์คัพ " ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
ผลการแข่งขัน ทีมฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัยได้รางวัล
ชนะเลิศที่ 1 พร้อมถ้วยรางวัล ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
โดยใช้สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัยจัดการแข่งขันในครั้งนี้
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555


โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมอเนกสงค์
ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม ผู้จัดการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ มีการแสดงละคร
วรรณคดีของสุนทรภู่ ของนักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และการเต้นประกอบเพลงของนักเรียน
การประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุที่เหลือใช้
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคัดลายมือ
การประกวดแต่งกลอนและตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การตอบปัญหากฏหมาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การตอบปัญหากฏหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน โครงการ
"ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาราชินี"
จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้
1.นางสาว กรรณิการ์  พินิจเมือง
2.นางสาว พิศยา  เมธาพรรมิตา
3.นางสาวสไบสีดา  สดเอี่ยม
ครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุม ครูมานาพ ลิ้มสุข
ประกาศเกียรติคุณรับโล่ต้นแบบครูผู้สร้างคนประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
นางรสสุคนธ์ แก้วกุมาร และ นายธีระพล คำคูณ
ซึ่งได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ  รับโล่
ต้นแบบครูผู้สร้างคน ทำงานทดแทนคุณแผ่นดิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
จาก พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์   องคมนตรี 
ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยจัดพิธีเป็นสองระดับ
ได้แก่ระดับอนุบาลศึกษา-ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของพิธีคือการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้
ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน
ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ และคณะประธานนักเรียนได้กล่าว
ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอลนครบาลต้านยาเสพติด ประจำปี2555


โรงเรียนวัชรชัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการแข่งขันฟุตซอล
นครบาลต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2555
เมื่อวันศุกร์ที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ทำพิธีเปิด ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัชรชัย(ฝั่งมัธยมศึกษา) 
โดยนายนราวุธ  กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 
เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฟุตซอลพร้อมให้โอวาท
แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 2.เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี
3.ประชาชนชายทั่วไป   4.หน่วยงาน 
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่  8 -24 มิถุนายน 2555

จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงศุภิสรา  แสงชื่อ
จากพรรค ว.ช.พัฒนา ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และระดับมัธยมศึกษา นายนิติศาสตร์ สุวรรณ์
จากพรรคโรงเรียน ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
และพัฒนาโรงเรียนต่อไป
ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนตึก4 เพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์และฝึกซ้อมกีฬายูโดของโรงเรียน

โรงเรียนวัชรชัยได้ทำการก่อสร้างต่อเติมหลังคาตึก
ของอาคารเรียนตึก 4 ฝั่งมัธยมเพื่อใช้เป็นพื้นที่
ลานเอนกประสงค์และใช้เป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา
ยูโดของโรงเรียนวัชรชัย
ปฐมนิเทศนักเรียนและจัดโครงการปรับตัวสู่รั้วม่วงน้ำเงินให้กับนักเรียนใหม่ประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2555
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายธุระการและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมต่างๆ
และวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ได้จัดโครงการ
ปรับตัวสู่รั้วม่วง-น้ำเงินในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
รายการนี้เป็นรายการการแข่งขันยูโดยุวชน
เยาวชน และประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2555 ระว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2555
ณ โรงเรียนนาเรืออากาศ โรงเรียนได้เข้ารวมการแข่งขันนี้ด้วย
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2554

 โรงเรียนวัชรชัยได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรชัย (ฝั่งมัธยม) โดย นางสุนานันท์  นิยมเพ็ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย ได้กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, และชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6  พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม ดีเด่น และนักเรียนที่มีความสามารถตามปรัชญาของโรงเรียน

บรรยายกฏหมายอาญาโดยท่านผุ้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดกิจกรรมการบรรยายกฏหมายอาญา
ความผิดต่างๆที่นักเรียนควรรู้ ซึ่งได้รับเกียรติโดย
ท่านวีรวัฒน์  ศรีหานาม  ท่าน ณรงค์  ทองอำไพ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
ซึ่งคณะท่านผู้พิพากษาได้บรรยายถึงกฏหมายต่างๆ
และยกตัวอย่างคดีที่เคยเกิดขึ้นที่มีความผิดทางอาญา
ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและซักถามข้อสงสัยต่างๆ
จากคณะท่านผู้พิพากษากันอย่างมาก
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัชรชัย


โรงเรียนวัชรชัยได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์
การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัชรชัยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-9
ก.พ. 55   ตามโรงเรียนต่างๆ    ซึ่งโรงเรียนวัชรชัย
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นเปิดทำการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น
สองสายการเรียนได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ และ สายศิลป์ทั่วไป
ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วถ้านักเรียน
หรือผู้ปกครองท่านใดต้องการสมัครเรียนให้ไปสอบถามและสมัครเรียน
ได้ที่ห้องธุระการ ฝั่งประถม (ฝั่งเก่า) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทัศนศึกษางานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยได้ไปทัศนศึกษา
งานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มีการจัดขึ้น
ทุกๆปี ออกเดินทางคืนของวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์
เดินทางถึงที่จัดงานตอนเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์
และได้เข้าชมงานตามโซนต่างๆซึ่งมีการตกแต่งด้วยดอกไม้
อย่างสวยงามและเย็นของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ได้เดินทางกลับ
มายังโรงเรียน ซึ่งงานพืชสวนโลกที่จัดขึ้นได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี
ภายในมีการประดับตกแต่งไปด้วยดอกไม้นาๆชนิดอย่างสวยงาม
ทำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่ไปชมงานกันอย่างมาก
ร่วมการแสดงงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมการแสดงในงานมะขามหวาน
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555
ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการแสดงของ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า
"ไทยคิด  ไทยทำ  ไทยใช้  ไทยเจริญ " โดยเนื้อหาของเพลงกล่าว
ถึงผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่คนไทยเป็นผู้คิดประดิษฐ์ และทำขึ้น
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ผู้อำนวยการแสดง นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ฝึกซ้อมการแสดง นายศรัณย์  เหล่านภาพร และคณะครู
เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติครู

ร่วมงานกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติครู วันที่ 23 มค 2555
โดยสโลแกนในปีนี้คือ "สั่งสมความดี มากมีคุณธรรม
สอนศิษย์เลิศล้ำ สมคำว่า ครู" และครูโรงเรียนวัชรชัย
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จำนวน 5 ท่านดังนี้
1.นางศรีนวล   ลิ้มสุข
2.นางพิมศิริ  ต่างงาม
3.นางพูนทรัพย์  อ่างคำ
4.นางรสสุคนธ์  แก้วกุมาร
5.นางชยาภรณ์  ทะสวัสดิ์

ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2555

วันที่ 16 มกราคม 2555 คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานวันครู
ซึ่งนายสุชาติ ราษฏร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในงานวันครู ปี 2555 ณ ห้องประชุมประกายทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และขอแสดงความยินดีกับครู
ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ ครูวิชญาพร เอี่ยมเมือง ได้รับรางวัลครู-
ผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษา และครูจินตนา บุญยอด ได้รับ-
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2555

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2555ณ โรงเรียนวัชรชัย
(ระดับอนุบาล-ประถมปีที่6)โดยนางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันประกวดร้องเพลง
การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ
การแข่งขันเต้นประกอบเพลง  การแสดงของเด็กนักเรียน
แต่ละห้องเรียนเกมส์เหยียบลูกโป่งและเกมส์นันทนาการอื่นๆ
อีกมากมาย และได้แจกขนมแก่เด็กนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองนักเรียน และร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบูรณ์
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่างานปิดทองประจำปี วัดช้างเผือก จังหวัดเพชรบูรณ์

ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนนักเรียน
ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่างานปิดทองประจำปี
ณ วัดช้างเผือก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเงิน
ที่นำไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่านั้นได้จากการ
ร่วมทำบุญของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยทั้งระดับ
ประถมและมัธยมซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้ร่วม
ทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 10,415 บาท
เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
นักกีฬายูโดเหรียญทองซีเกมส์เข้าพบประธานชมรมกีฬายูโดจังหวัดเพชรบูรณ์

นักกีฬายูโดจังหวัดเพชรบูรณ์ดีกรีแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 3 ปีซ้อน คือ
1. นางสาวสุรัตนา ทองศรี  ( น้องบุ่ง )
2. นางสาวอรอารียา  ก้อนเงิน  ( น้องเมย์ )
และนายสุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด
เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัชรชัยและเข้าพบนายเสกสรร นิยมเพ็ง
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย และประธานชมรมกีฬายูโดจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งนักกีฬาได้ให้แง่คิดในการปฏิบัติตน
ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ  แก่นักเรียนของโรงเรียนวัชรชัยที่เข้าร่วมรับฟัง
 ซึ่งทางโรงเรียนมีความยินดียิ่งในครั้งนี้
จัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554

โรงเรียนวัชรชัยจัดงานสังสรรค์วันส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้แก่บุคลากร คณะครู
นักการภารโรง โดยมีผู้จัดการโรงเรียน
นายเสกสรร  นิยมเพ็ง เป็นผู้กล่าวคำอวยพร
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจับฉลากของขวัญ
ให้แก่บุคลากร ภายในงานยังมีการมอบกระเช้าของขวัญ
จากคณะครูมอบให้แก่ผู้จัดการ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ตาดหมอกรีสอร์ทแอนด์แคมป์

โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ณ ตาดหมอกรีสอร์ทแอนด์แคมป์  ต.ตะเบาะ อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ มีลูกเสือสามัญ ป.5 ป.6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และเนตรนารี ม.1 ม.2 และ ม.3  ยุวกาชาด ป.5 ป.6
รวมทั้งหมด 310 ผู้กำกับ 38 คนกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
เช่น ใจประสานใจการผจญไพรตามฐานต่าง ๆ การลอดซุ้มเสือ
นับว่าเป็นกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ( The 16 th English Proficiency Test and QA 2011 )

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย  เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
(  The  16 th English  Proficiency  Test  and  QA   2011 ) 
จัดโดย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ในการแข่งขันครั้งนี้นักนักเรียนโรงเรียนวัชรชัย ได้รับ รางวัล ดังนี้
1  ชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นางสาวสไบสีดา  สดเอี่ยม   และนางสาวพัศยา  รมิพรรมิตา
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    นางสาวอารียา   ลำพึง    และนางสาวอรจิรา   บุญมาก

จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และลงนามถวายพระพร
โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน 9 องค์ 
เมื่อเช้าของวันที่  2 ธันวาคม 2554  ณ โรงเรียนวัชรชัย (ฝั่งมัธยม)
กีฬาสีภายในวัชรชัยเกมส์ ประจำปี 2554
โรงเรียนวัชรชัยจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
โดยใช้ชื่อว่า "วัชรชัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 24-25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยนายเสกสรร  นิยมเพ็ง
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กีฬาสีภายในโดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง
สีชมพู จากนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6
มีการประกวดการแสดงแต่ละสี
การประกวดเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละสี
ประกวดกองเชียร์แต่ละสี และการเดินขบวนพาเหรด
ของนักกีฬาแต่ละสี
ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดภูเขาดิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 6เป็นตัวแทนนักเรียน
ไปร่วมทำบุญทอดกฐินณ วัดภูเขาดิน
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเงิน
ที่นำไปร่วมทำบุญทอดกฐินนั้นได้จากการ
ร่วมทำบุญของนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยทั้งระดับ
ประถมและมัธยมซึ่งโรงเรียนวัชรชัยได้ร่วม
ทำบุญทอดกฐินวัดภูเขาดินทุกปีที่ผ่านมา
ประชุมสัมมนา วช. สัมพันธ์
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดประชุมสัมมนา วช.สัมพันธ์
โดย นางสุนานนันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย
เป็นประธานจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
โดยแบ่งกลุ่มคณะครูทำงาน ระดมความคิดเรื่องการพิจารณาหัวหอม
และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูกลุ่มอื่นๆ
มีการร้องเพลง เล่นเกมส์ มาสอดแสรก อย่างสนุกสนาน
และท่านผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด กลวิธี ในการจัดการเรียนการสอน
แก่คณะครูนำไปปฏิบัติ  การมีจิตใต้สำนึก การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
โรงเรียนวัชรชัยได้จัดการแข่งขันฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาและได้ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554  สรุปผลการแข่งขันดังนี้
ประเภทหน่วยงาน
ชนะเลิศอันดับ 1         ทีม  สภอ.เมืองเพชรบูรณ์                                         
ประเภทประชาชน
ชนะเลิศอันดับ 1         ทีม  เสือลิสซิ่ง
เข้าร่วมการแสดงเวทีกลางน้ำในพิธีเปิดงานอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมการแสดงเวทีกลางน้ำ
ในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานพิธีเปิดงานอุ้มพระดำน้ำ เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2554
ได้ใช้ชุดการแสดงที่มีชื่อว่า" แผ่นดินทอง"  ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ของแผ่นดินไทย และได้ทำการแสดงสวนเพชรบุระ มีผู้คนให้ความสนใจ
และเป็นที่ประทับใจคนที่มาดูกันอย่างมากมาย
พิธีเปิดงานกีฬาฟุตซอลประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554

นาย เสกสรร นิยมเพ็ง  อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันฟุตซอลนครบาลอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2554
โดยใช้สนามโรงเรียนวัชรชัยในการจัดการแข่งขัน   ซึ่งประเภทการแข่งขัน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ประเภทหน่วยงาน  จำนวน  16  ทีม
2. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน   48 ทีม
จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  930   คน
เริ่มทำการแข่งขัน วันที่  26 กันยายน 2554
 
เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัยได้เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณี
อุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554 ในวันที่ ที่ 25 กันยายน 2554
โดยขบวนแห่ทางบกใช้ชุดการแสดง "รำวงวัชรชัย รื่นเริงหรรษา
เทิดไท้องค์ราชัน"  ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการมีขบวนแห่จากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมในครั้งนี้
มีการประดับรถ จำลองการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นอย่างสวยงาม
ซึ่งมีคนให้ความสนใจคับคั่งสองข้างทางเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันจำนวนมาก
เข้าร่วมงานกีฬาครูเอกชนประจำปี 2554

คณะครูโรงเรียนวัชรชัยเข้าร่วมงานกีฬาครูเอกชนประจำปี 2554
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 52 โรงเรียน จำนวน 1,520 คน
โดยมีนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดงานกีฬาครูเอกชนในครั้งนี้ ซึ่งงานกีฬาครูเอกชน
ในครั้งนี้ มีการแข่งขันคือ กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ แชร์บอล
เปตอง และกีฬาพื้นบ้านเช่น วิ่งกระสอบ วิ่งสิบขา วิ่งลูกโป่ง ชักเย้อร์ เป็นต้น
โดยแบ่งออกเป็นสองสี คือ สีชมพู และ สีม่วง ผลการแข่งขัน สีชมพูได้คะแนน
รวมกีฬาสูงสุด ซึ่งงานกีฬาครูเอกชนที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสามัคคี และพบปะกัน
ของครูเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   มีการจัดขึ้นทุกๆปี
จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัชรชัยได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดย สน. สมบูรณ์  ตุ้มทอง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน ให้กับครูของโรงเรียนเอกชน
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความชำนาญ
และสามารถนำความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดโครงการ
ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มีจำนวนครูเข้าร่วมทั้งหมด
45 คนจากโรงเรียนเอกชนทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝึกซ้อมการแสดงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2554

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรชัยทำการฝึกซ้อมการแสดง
เพื่อเตรียมแสดงในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2554
โดยขบวนแห่ทางบกใช้ชุดการแสดง "รำวงวัชรชัย รื่นเริงหรรษา
เทิดไท้องค์ราชัน" ในวันที่  25 กันยายน 2554
และวันที่ 27 กันยายน ช่วงเย็นจะเป็นชุดการแสดง
ที่มีชื่อว่า" แผ่นดินทอง" ซึ่งงานได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 25 - 29 กันยายน 2554มีการแสดง การละเล่น
และแสงสีเสียง อย่างอลังการซึ่งงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีการจัดขึ้นทุกๆปี
เป็นประเพณีที่เก่าแก่ สืบทอดกันมายาวนานของชาวเพชรบูรณ์
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยูโด International Cadet judo Championship singapore 2011 ณ ประเทศ สิงคโปร์

โรงเรียนวัชรชัยส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันยูโดในรายการ
International Cadet  judo Championship singapore 2011
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 ณ  ประเทศ สิงคโปร์
ผลการแข่งขันนักกีฬายูโดโรงเรียนวัชรชัยชนะเลิศเหรียญทอง
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กชายวชิร จันทักษ์  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60
แต่ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
ทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์ไบเทค บางนา

นักเรียนโรงเรียนวัชรชัย พร้อมกับคณะครู ไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์ 
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา
ซึ่งปีนี้เป็นการนำโครงงาน และผลงานของเหล่านักศึกษา
และหน่วยงานเอกชนมาจัดแสดงให้ได้ชมกันจำนวนมากและภายในงาน
มีการจัดแสดงโครงการเทิดพระเกียรติในหลวง อีกมากมาย ซึ่งงานวันวิทยาศาสตร์
ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-22 สิงหาคม 2554 ณ ไบเทคบางนา
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัชรชัย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนประถมและมัธยมศึกษา
ร่วมพิธีถวายถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกัน
ลงนามถวายพระพร สำนึกใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และนักเรียนได้นั่งสมาธิ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่เนื่องในวันแห่งแห่ง่ชาติ
มีการจัดกิจกรรม พูดต่อกลอน  ร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
ของนักเรียน กันอย่างสนุกสนาน
ได้รับการประเมิณคุณภาพสถานศึกษาครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการ สมศ

โรงเรียนวัชรชัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 3
โดยหน่วยประเมิน จาก บริษัท พี.คิว.เอ จำกัด ระหว่างวันที่
8 - 10 สิงหาคม 2554  ซึ่งบรรยากาศการประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร เป็นที่ประทับใจทั้งคณะกรรมการที่ประเมินและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งอีกประมาณ 2 สัปดาห์ โรงเรียนก็จะได้รับทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการต่อไป

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัชรชัย มารยาทดี มีวิชา กล้าแสดงออก www.wc.ac.th
7/1 ถ. เถพาพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรชบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-1390,0-5672-1320